Kom over de brug!

21 december 2016

Door: Frans Hendriks

Alweer 25 jaar geleden vond de allereerste beurs Internationaal Therapeut plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Organisaties en bedrijven krijgen er jaarlijks een podium om hun inzet en kennis van ‘natuurlijke gezondheid’ te presenteren. Natuurlijke gezondheid is een benadering van de geneeskunde die veel verder reikt dan strikt afgesproken wetenschappelijke regels. Natuurlijke gezondheid gaat over natuurlijke genezing, therapieën ter preventie en een gezonde levensstijl.

Internationaal Therapeut staat voor een genees- en heelkunde vanuit een holistische visie. Wij gaan er vanuit dat lichamelijke, psychische, sociale en milieuaspecten elkaar wederkerig beïnvloeden. Door te kijken naar de mens als geheel binnen zijn omgeving, wordt gewerkt aan gezondheid van lichaam en geest. Goede voeding, een zuiver milieu, innerlijke en uiterlijke harmonie, een schone leefomgeving, rust en tevredenheid zijn essentiële aspecten die de gezondheid ondersteunen.

‘… keuzevrijheid te hebben ten aanzien
van de heelmethoden en -middelen…’

Persoonlijk was ik altijd al geïnteresseerd in een integrale benadering bij de aanpak van een gezondheidsprobleem. In mijn studietijd leerde ik professionals kennen – artsen en psychologen – die vanuit hun reguliere status met hun patiënten omgingen als een ‘totaal mens’ en zich niet louter concentreerden op de specifieke klacht. Daar had ik bewondering voor en ik besefte dat de toen gangbare geneeskunde dringend behoefte had aan dit soort vakmensen.
In mijn werk ben ik me later bezig gaan houden met communicatie, marketing en organisatie, onder andere van beurzen gericht op gezondheid. Begin jaren negentig ontstond het idee om ook van ‘alternatieve gezondheid’ een beursconcept te maken.

In die 25 jaar zijn er op mondiaal niveau belangrijke stappen gezet om de natuurgeneeskunde te professionaliseren. Ik merk een groeiende bewustwording bij mensen dat ieder zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid. Ook is veel kennis toegankelijk gemaakt voor het grotere publiek, wat helpt bij het vinden van een eigen weg in een betere en natuurlijkere manier van omgaan met gezondheid. Ik zie een stabiele ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak van holistische gezondheid. Veel betrokken organisaties, het bedrijfsleven en het opleidingsveld blijven zoeken naar innovatie en kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt ook steeds meer aandacht geschonken aan de rol van het bewustzijn, overtuigingen en emoties.

De mens dient keuzevrijheid te hebben ten aanzien van de heelmethoden en -middelen die passen bij de persoonlijke levensbeschouwing en het eigen wereld- en mensbeeld. Met het huidige beleid van overheden krijgen consumenten en patiënten minder keuzevrijheid als het gaat om geneesmethoden en -middelen, indien deze niet voldoen aan de gangbare wetenschappelijke maatstaven.

In de visie van Internationaal Therapeut gaan marktwerking, commercie en zorg niet rimpelloos samen. Privatisering van de gezondheidszorg is zorgelijk. Het neveneffect is een stijging van kosten, terwijl burgers het fundamentele recht moeten hebben om invloed uit te oefenen op zorg en zorginstellingen.
Alternatieve gezondheidszorg zou gemakkelijk in het basispakket van de ziektekostenverzekering opgenomen kunnen worden, echter professionalisering van alternatieve gezondheidszorg is een voorwaarde voor deze erkenning.

Veel organisaties en bedrijven willen bruggen bouwen tussen de reguliere gezondheidszorg en andere complementaire geneessystemen. Daarbij hoort ook een kritische blik op beiden sectoren. Reguliere en complementaire geneeskunde hebben beide hun goede kanten, maar hebben zich opzichzelfstaand anders ontwikkeld. De integrale geneeskunde kan een brug slaan tussen beiden.

Maar alleen een brug bouwen is niet voldoende. De brug moet ook in gebruik genomen worden: loop de brug over en neem een kijkje aan de andere kant – zonder vooroordeel – en wissel openlijk ideeën uit. Niet ieder idee zal goed zijn of uitgevoerd kunnen worden. En dan van idee naar daad: een opleiding ‘Integratieve Geneeskunde’.

‘…wissel openlijk ideeën uit.’

Is dit nieuw? Nee, in het geheel niet. De premature geneeskunde was kritisch en men bekeek een gezondheidsprobleem of ziekte van verschillende kanten. Hippocrates was de grondlegger van de geneeskunde, zowel de conventionele als de complementaire. Hippocrates was eigenlijk de eerste integrale arts.

Meer informatie: www.internationaaltherapeut.nl