Marketing is gezond

21 Apr, 2022

Door Brenda Dekkers

Omdat ik met deze column graag wil aansluiten op het thema van het blad, googelde ik ‘gezond gedrag marketing’. Ik verwachtte artikelen te krijgen over gezonde bedrijfsvoering, dus hoe je je contentkalender moet bijhouden ter preventie van winstdaling en dergelijke. Maar in plaats daarvan vond ik een pagina op een website voor gemeenten: het loket Gezond Leven van het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Titel: ‘Hoe kan sociale marketing helpen bij gezondheidsbevordering?’1

Ik quote even: ‘Sociale marketing past commerciële marketingconcepten en -technieken toe om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. Het wordt vaak ingezet om mensen te motiveren tot gezond gedrag. Met sociale marketing onderzoek je niet alleen hoe de doelgroep denkt over gezondheid, maar ook wat hen in hun dagelijks leven motiveert, wat zij als barrières ervaren en waarvoor zij in beweging komen. Bij sociale marketing hef je geen vingertje, maar verleid je de doelgroep om zelf gezonde keuzes te maken.’

Een overheidsinstelling die marketing niet ziet als (alleen maar) oppervlakkig en commercieel, maar zelfs heeft nagedacht hoe je het in kunt zetten voor een betere gezondheid… Wauw, dat voelt toch als erkenning. Maar terug ter zake. Want weet je wat nou het mooie is? Jij helpt als therapeut mensen gezondere keuzes te maken, zelfs al is dat niet wat je aanbiedt. Kwestie van zelfidentiteit. Dat is een begrip en techniek die we kennen we uit de milieumarketing. Als mensen zich namelijk realiseren dat ze regelmatig milieuvriendelijk handelen, zien ze zichzelf in sterkere mate als een milieuvriendelijk persoon. En het is bewezen dat ze daardoor meer ánder milieuvriendelijk gedrag gaan vertonen.2

Als we het concept van zelfidentiteit over gezond gedrag leggen, dan zou dat betekenen dat een bezoek aan jou – mits gebracht als een manier om te zorgen voor je gezondheid en dus gezond gedrag – zou leiden tot méér gezond gedrag. Dat betekent dat jij aan het begin kunt staan van een opwaartse spiraal van gezonder eten en meer bewegen. En dat is natuurlijk goed nieuws.

Het zou in dit licht ook verstandig zijn om te zoeken naar bestaande structuren en campagnes, zoals ook op de website wordt getipt. Om nieuwe cliënten te bereiken kun je misschien in je aanbod en communicatie aansluiten bij campagnes en thema’s van je gemeente. Zo vergroot je je communicatiekracht en relevantie, en bereik je bovendien een al geïnteresseerde doelgroep. Misschien kun je ook samenwerkingen zoeken of opstarten met andere partijen die zich richten op gezondheid of gezond gedrag. Zoek bijvoorbeeld aansluiting bij een sportclub, een wijkcentrum, een coach en/of een voedingsdeskundige. Maar ook samen met andere therapeuten kun je een compleet gezondheidsaanbod neerzetten en mensen met verschillende behoeften aan elkaar doorverwijzen.

En nee, dat is geen teken van zwakte of een bedrijfsrisico. Het is juist een teken van kracht en zelfvertrouwen. Het heeft bovendien veel voordelen. Als jij doorverwijst, verwijzen anderen ook door naar jou. En door samen de markt op te gaan met een aanbod, kun je makkelijker meer mensen bereiken. Voor doorverwijzen is natuurlijk wel vertrouwen nodig en wederzijds respect. Als je erin slaagt je collega’s niet te zien als concurrenten, maar als specialisten in een eigen niche, word je daar allemaal beter van. Komen we toch nog uit bij gezond ondernemersgedrag.

Bronvermelding:
1. RIVM. Hoe kan sociale marketing helpen bij gezondheidsbevordering? Geraadpleegd op 17 maart 2022 via www.loketgezondleven.nl
2. van der Werff, E. (2017). Zorg ervoor dat mensen zichzelf als milieuvriendelijke personen zien. Geraadpleegd op 17 maart 2022 via www.socialevraagstukken.nl

is gek. Op woorden, knutselen, spelletjes doen en reclame. Onder de naam 2x woordwaarde werkt ze als tekstschrijver en conceptontwikkelaar. In het Vakblad geeft ze tips over marketing.

Laat een reactie achter