Ondernemen in de integrale voedingszorg

16 Jun, 2021

Door Marieke Lebbink

Voor ondernemers biedt integrale voedingszorg meerwaarde. Ondernemer zíjn in de zorg is echter een flinke uitdaging. Talrijke wettelijke regels en protocollen maken het uitdragen van een integrale visie moeilijk. Een flinke hobbel dus.

Integrale voedingszorg biedt meerwaarde. Je pakt immers de onderliggende oorzaak aan en het is kostenbesparend. Zo begeleid ik al jaren een ondernemer met een allergische aanleg. Het doel is zijn allergieën te managen en zijn cholesterolwaarde laag te houden, waardoor hij minder arbeidsongeschiktheidspremie hoeft te betalen. En met succes: mijn kosten heeft hij ruimschoots terugverdiend. Hij is indertijd verwezen door de allergoloog. Eén van de eerste zorgondernemers die een particuliere kliniek startte omdat hij onafhankelijk wilde zijn. Destijds werkte ik ook samen met een MDL-arts uit een regulier ziekenhuis.

Bij het afscheid van de allergoloog kreeg ik een Duitstalig studieboek over de darm. Dat moest ik maar eens doorlezen, want dáár begon gezondheid en ziekte. Ook de MDL-arts ervaarde de beperkingen van alle regels maar desondanks experimenteerde hij graag als het gangbare protocol niet werkte. Bij beide heren stond de cliënt centraal. Ik fungeerde als brug en heel wat van mijn cliënten hebben beide artsen bezocht. Toen de heren tegelijk met pensioen gingen, stortte mijn praktijk in en werd de ondernemer in mij wakker. Ik ben toen Darmehbo gaan schrijven, waarbij ik ontdekte dat samenwerking met collega-ondernemers belangrijk is. Zo kon ik bij Darmehbo verder borduren op het werk van andere collega’s.

Aan ondernemen zit ook een financiële kant en die is voor diëtisten niet rooskleurig. In 2003 bleek uit landelijk kostprijsonderzoek dat een diëtist € 72,00 per uur kost. De zorgverzekeraar vond dit te veel en stelde het uurtarief vast op € 60,00. En dat tarief is de afgelopen achttien jaar zelfs niet gewijzigd ondanks toegenomen kosten. Dat betekent veel uren maken om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor er weinig tijd overblijft voor innovatie. In 2011 besloot ik daarom geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars en een tarief te vragen op basis van de kostprijs. Dat was spannend maar ik heb er geen spijt van omdat het mij meer ruimte gaf om te investeren. Want het ontwikkelen van nieuwe producten is leuk maar kost ook veel tijd: Voor de ontwikkeling van de onlinetrajecten van Avontuurlijk gezond heb ik anderhalf jaar nodig gehad.

Ondernemen betekent dus een bepaalde ‘drive’ hebben en daarin investeren. Mijn visie uitdragen en toegankelijk maken voor een breder publiek is mijn ‘drive’. Waarbij ik denk dat ‘online’ laagdrempelig is en een plek verdient naast de ‘face-to-face’-consulten. Nu, tijdens de Covid-pandemie, is er toenemende vraag naar de rol van voeding bij het immuunsysteem, ondanks dat vanuit de overheid alles op vaccinatie gericht is. Een gemiste kans wat mij betreft. Juist voldoende beweging en een volwaardige voeding, eventueel aangevuld met voedingsstoffen die we onvoldoende binnenkrijgen1, zijn belangrijk voor een sterk immuunsysteem. Een zorgelijke ontwikkeling is ook de toenemende polarisatie: ‘je bent of vóór of tegen vaccinatie’ bijvoorbeeld. Dit kan alleen omgekeerd worden door nog meer bewustwording, kennis, samenwerking en onderzoek. En daar kan iedereen een steentje aan bijdragen door de dingen te doen waar hij goed in is. Schuilt er in jou ook een ondernemer? Sta op, hobbels zijn er om genomen te worden en samen lukt dat beter.

Bronvermelding:
1. RIVM. Voedselconsumptiepeiling – Wat eet en drinkt Nederland? Geraadpleegd op 10 mei 2021 van www.wateetnederland.nl

is natuur- en darmdiëtist met bijna 30 jaar praktijkervaring. In haar praktijk combineert ze adviezen uit zowel de reguliere als de complementaire geneeskunde en wil daarin ook graag een brugfunctie vervullen. Tevens is ze co-auteur van het boek Darmehbo.

Laat een reactie achter