Platform Integrale Gezondheidszorg

20 februari 2018

Door: Frans Kusse

In snel tempo verspreidt de integrale visie zich door de Nederlandse gezondheidszorg. Per 1 januari jl. is vanuit de werkgroep Integrative Medicine van ZonMw het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid actief geworden. Dit in navolging van de Verenigde Staten, waar momenteel meer dan zeventig universiteitsklinieken zich hebben aangesloten bij het Consortium Integrative Medicine and Health. In het Nederlandse consortium vormen twee academische centra, drie ziekenhuizen en een onderzoekscentrum de founding fathers.

Een beweging met ongeveer dezelfde visie heet SamenBeter. Vanuit de Nieuwe GGZ is het afgelopen jaar een netwerk gevormd onder deze werknaam, met organisaties die zich bezighouden met kleinschalige, wijkgerichte initiatieven om de gezondheid te bevorderen. Een van deze organisaties is het Institute for Positive Health. Maar ook integrale instituten maken deel van uit van dit netwerk.

Bij het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid is het initiatief genomen door een overheidsinstituut in samenwerking met academische centra. Het netwerk SamenBeter staat dichter bij de burger en start in de buurt.

Maar hoe is ‘de Nederlander’ hier zelf direct bij betrokken? Bekend is dat minstens een miljoen mensen (ook) hulp zoeken buiten het reguliere circuit bij methoden die de gezondheid bevorderen. Zij zijn onder behandeling van artsen en therapeuten die een bredere, integrale visie hanteren bij de behandeling. Daarbij wordt in het algemeen gekeken naar de mens als geheel en worden er methoden toegepast die zoveel mogelijk het zelfherstellende vermogen stimuleren. Daarnaast is er minstens zo’n grote groep Nederlanders die op andere manieren aan hun gezondheid werkt, door bewust te kiezen voor een gezonde leefstijl, waarbij voeding, beweging, ontspanning en zingeving centraal staan.

Zo’n tien jaar geleden is er vanuit enkele complementaire patiënten/cliëntenverenigingen een platform gevormd op advies en met medewerking van de voormalige NPCF, de huidige Patiëntenfederatie Nederland. Dit platform, het Patiënten Platform Complementaire Geneeswijzen (PPCG), is het afgelopen jaar omgedoopt tot Platform Integrale Gezondheidszorg. Het is opgericht met het doel alle Nederlanders te bundelen die de integrale visie onderschrijven, onder andere om hen te vertegenwoordigen naar de overheid en verzekeraars.

De integrale visie, zeker in de vorm van positieve gezondheid, wordt door steeds meer overheidsinstituten omarmd. Ook bij VWS is de interesse gewekt. Preventie en ook bevordering van gezondheid zijn terug te vinden in de visiedocumenten van huisartsen en medisch specialisten. Maar de politiek en de belangrijkste media blijven achter. Daar is nog weinig belangstelling voor deze overstijgende kijk op gezondheid en ziekte. Om echte veranderingen teweeg te brengen is de politiek essentieel. En politici zijn in het algemeen gevoelig voor grote aantallen mensen.

Om de grote groep Nederlanders die de integrale visie deelt met elkaar te verbinden, heeft het Platform Integrale Gezondheidszorg een website laten maken, www.wijzernaargezondheid.nl. Daar wordt alle relevante informatie beschikbaar gemaakt én is een community gevormd, onder de naam Vrienden van de Integrale Gezondheidszorg.

Zo’n community kan alleen invloed hebben als er voldoende massa is. Om de meer dan een miljoen aanhangers van de integrale visie zichtbaar te maken – en daarmee ook het complementaire veld – is het van essentieel belang dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als Vrienden van de Integrale Gezondheidszorg. Een folder van deze community kan gedownload worden via de website www.wijzernaargezondheid.nl. Vraag iedereen ‘Vriend van Integrale Gezondheidszorg’ te worden!

Meer informatie: www.aiga.nl