Complementaire middelen effectiever dan antibiotica bij pasgeborenen met infecties

24 Oct, 2023

Het gebruik van antibiotica is wijdverspreid op neonatale intensivecareafdelingen. Onderzoek heeft aangetoond dat artsen met een opleiding in complementaire geneeskunde meestal minder neigen naar het voorschrijven van antibiotica. De studie van Vagedes et al. heeft onderzocht of een neonatale intensivecareafdeling die complementaire geneeskunde integreert inderdaad minder antibiotica voorschrijft. Ook is gekeken of dit andere uitwerkingen had dan antibioticagebruik.

De studie bestond uit een retrospectieve analyse van de behandeling van pasgeborenen met een infectie in een neonatale intensivecareunit van een Duits ziekenhuis voor integratieve geneeskunde. Tussen 2014 en 2017 werden 1.086 van de 7.778 levendgeborenen opgenomen, waarvan 246 de diagnose van een vermoede of bevestigde infectie kregen.

Uit de analyse bleek dat pasgeborenen met een infectie die met antibiotica werden behandeld vaker koorts hadden en afwijkende laboratoriumwaarden vertoonden vergeleken met de baby’s die zonder antibiotica werden behandeld. Bij het gebruik van complementaire geneesmiddelen werden bovendien geen bijwerkingen vermeld. De bevindingen van deze studie bevestigen verder het verband tussen de praktijk van integratieve geneeskunde en een verminderd gebruik van antibiotica bij pasgeborenen.

Bronvermelding:
Vagedes J, Huber BM, Islam MOA, Vagedes K, Kohl M, Schoen-Angerer TV. Antibiotic Use in a Neonatal Intensive Care Unit Practicing Integrative Medicine-A Retrospective Analysis. J Integr Complement Med. 2023 Oct 9.