De praktijk van Aart van der Stel en Ruth Cooiman

13 december 2011

Door: Ria Teeuw

‘Als je er tijdig bij bent en even meekijkt met de ouders, dan kun je advies geven om een heleboel problemen te voorkomen.’ Aan het woord is Ruth Cooiman, antroposofisch verpleegkundige. Samen met antroposofisch arts Aart van der Stel voert ze de gezamenlijke deeltijdpraktijk ‘Wij kijken mee’, een initiatief dat ze vorm hebben gegeven naast hun afzonderlijke praktijken. Ze willen daarmee ouders en kinderen begeleiden in situaties die om extra aandacht vragen maar die wel tot de normale ontwikkeling gerekend kunnen worden.

Volgens Aart en Ruth is er een groot grijs gebied tussen geen problemen en grote problemen met kinderen. En juist dat is waar ‘Wij kijken mee’ zich op richt. Inmiddels bestaat hun unieke project een jaar en is nog volop in ontwikkeling. Ze hebben er geen apart gebouw of ruimte voor, maar blijven liefst zo dicht mogelijk bij hun doelgroep. Daarom houden ze vaste spreekuren op de Vrije Scholen Vredehof en Prinsenland in Rotterdam. ‘We werken ieder vanuit onze eigen invalshoek’, vertelt Ruth, ‘Aart vanuit de medische en ik vanuit de verpleegkundige.’

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 20 in het VNGK 1/12