Gunstige invloed van yoga op hartgezondheid van mannen met DM type 2

11 Nov, 2021

Wat is het effect van yoga op de hartgezondheid van mannen met diabetes type 2 (DM2)? Deze vraag is onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde trial, waaraan 80 mannen met DM2 deelnamen. Zij werden ingedeeld in een studiegroep (40 deelnemers) en een controlegroep (40 deelnemers).

De deelnemers in de controlegroep kregen alleen de gebruikelijke antidiabetische medicatie die zij altijd al slikten, terwijl de studiegroep hiernaast ook twaalf weken lang yogatherapie (asana- en pranayama-yoga) ontving. Voor en na de interventie werden een aantal waarden gemeten, waaronder hartritmevariabiliteit (HRV), insulineresistentie (HOMA-index), het lipidenprofiel met mogelijke risicofactoren, oxidatieve stress (malondialdehyde – MDA) en ontstekingswaarden (hsCRP).

Na twaalf weken bleek dat de cardio-metabolische risicofactoren in de studiegroep significant waren verminderd ten opzichte van de controlegroep. Uit deze studieresultaten bleek dat yoga de HRV verbeterde, evenals de balans tussen de sympathische en vagale HRV. Ook verminderde het de cardiovasculaire risico’s, wat volgens de onderzoekers gelinkt was aan de verbetering van de HRV.

Toekomstige studies zouden nog een controlegroep moeten bevatten met bijvoorbeeld een snelwandel- of vergelijkbaar programma. De onderzoekers zijn namelijk benieuwd of de gunstige resultaten specifiek door de yoga kwamen, of dat elk programma met een verhoogde cardiovasculaire activiteit tot dit gunstige resultaat zou kunnen leiden.

Bronvermelding:
Danasegaran, M. et al. Effects of 12 Weeks Practice of Yoga on Heart Rate Variability in Males with Type 2 Diabetes Receiving Oral Antidiabetic Drugs: A Randomized Control Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Ahead of print. Published online 28 Sep 2021.