Helpt een dieetinterventie hartschade voorkomen bij borstkankerbehandeling?

10 Jun, 2024

Verschillende studies suggereren dat dieetinterventies kunnen helpen bij het voorkomen van hartschade veroorzaakt door anthracycline-geïnduceerde cardiomyopathie (AIC). Het doel van deze studie was om te beoordelen of een evidence-based cardioprotectief dieet effectief is voor patiënten met borstkanker.

De opzet van de studie betrof een gerandomiseerde, open-label, gecontroleerde studie met een duur van achttien weken. Vijftig patiënten met borstkanker, willekeurig in twee groepen verdeeld, werden behandeld met anthracyclines. De dieetgroep kreeg een training van twee uur in een evidence-based cardioprotectief dieet. De controlegroep kreeg tweemaal daags Carvedilol 6,25 mg.

De primaire uitkomstmaat was het aantal patiënten met een abnormale linkerventrikelejectiefractie (LVEF). Na achttien weken hadden 12 (48%) van de 25 deelnemers in de dieetgroep een abnormale LVEF, vergeleken met 21 (84%) in de carvediololgroep. Daarnaast hadden 2 (8%) van de 25 deelnemers in de dieetgroep een abnormale globale longitudinale belasting, tegenover 7 (28%) in de carvedilolgroep. De dieetgroep liet ook significante verbeteringen zien in de kwaliteitsdimensies ‘gezondheidsverandering’ en ‘algemene gezondheid’, gemeten met de Short Form-36 Health Survey-vragenlijst, vergeleken met de carvedilolgroep.

De onderzoekers concluderen dat deze studie suggereert dat een evidence-based cardioprotectief dieet kan bijdragen aan de preventie van door anthracycline-geïnduceerde cardiomyopathie bij patiënten met borstkanker.

Bronvermelding:
Alizadehasl, A. & et al .(2024, 17 mei). Cardioprotective Diet to Prevent Anthracycline-Induced Cardiotoxicity in Patients with Breast Cancer: A Randomized Open-Label Controlled Trial. Journal of Integrative and Complementary Medicine, Ahead of Print.