Het Bioveld in Beeld

20 Oct, 2021

Door Nienke van der Heide

In veel integratieve geneeswijzen speelt energetisch werk een grote rol. Behandelaars ervaren daarbij vaak een veld van energie en informatie dat het lichaam omringt en doordringt, een zogenaamd bioveld. Het Subtle Energy Funders Collective is een project gestart om dit bioveld in beeld te brengen. Een duidelijke visualisatie van het veld dat ons lichaam omringt, vergemakkelijkt de communicatie over subtiele energie met een breder publiek. Om het energetisch perspectief te kunnen integreren met bestaande modellen van de werkelijkheid, is het belangrijk dat deze visualisatie is gestoeld op gedegen wetenschappelijk onderzoek, met ruimte voor nuance, twijfel en debat.

Het project Imaging the Biofield is net de derde fase ingegaan wanneer ik twee hoofdrolspelers, Meredith Sprengel en Herman van Wietmarschen, spreek via Zoom. ‘Deze week hadden we de feestelijke kick-off bij TNO. Nu wordt in het lab alle apparatuur ingericht en op elkaar afgestemd. Dat is nog een spannende klus. We weten nog niet of de biofotonenmeter interfereert met de magnetometer, bijvoorbeeld.’ Meredith, projectmanager en promovenda, zal de komende maanden veel tijd in het lab doorbrengen, samen met de onderzoekers van TNO en andere internationale organisaties. ‘Wanneer de apparatuur is gekalibreerd gaan we de biovelden van een klein aantal gezonde proefpersonen uitgebreid en langdurig meten. We zullen onderzoeken of deze velden beïnvloed worden door bijvoorbeeld de tijd op de dag, temperatuur, aanwezigheid van mensen in de ruimte, of de emotionele toestand van de proefpersoon. Daarna gaan we kijken of deze velden bewust beïnvloed kunnen worden, onder andere door meditatie, ontspanning of juist het geven van een stressor. Als derde onderzoeken we of een healingsessie de biovelden kan beïnvloeden. Hierbij letten we zowel op het veld van de healer als het veld van de healee.’ Herman, onderzoeker bij het Louis Bolk-instituut, zal zich voornamelijk bezighouden met het analyseren van de data, waarna de cijfers omgezet kunnen worden naar een gevisualiseerd bioveld. ‘Op dit moment zit daar nog een rekenslag tussen, maar we willen het bioveld uiteindelijk ook in real time in beeld krijgen,’ vertelt Herman. ‘Dan zie je de dynamiek van het bioveld direct op het computerscherm.’

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNIG 6/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
Consciousness and Healing Initiative. (2020) Subtle Energy & Biofield Healing -Evidence, practice, & future directions. Geraadpleegd op 27 september 2021.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Reacties

Anne
Wat ontzettend leuk - ik ben heel benieuwd waar dit naar toe gaat! Ik denk al jaren: waarom wordt er binnen de reguliere gezondheidszorg nooit onderzoek gedaan naar energetische therapie? Dat mensen een energiesysteem hebben is toch voor iedereen duidelijk: we zetten materie om in warmte.

Laat een reactie achter