Invloed van tai chi en qigong op depressie en angst bij kanker

25 Apr, 2024

Onder kankerpatiënten komen depressie en angst veel voor. Ongeveer tien procent ervaart angsten en ongeveer twintig procent kampt met depressies. De duur en intensiteit kan sterk variëren. Het kan om tijdelijke emoties gaan vanwege grote stress veroorzaakt door de diagnose en/of de behandeling, maar de symptomen kunnen ook langer aanblijven en het dagelijks functioneren en het welzijn van kankerpatiënten beïnvloeden.

Recente meta-analyses tonen aan dat tai chi en qigong mogelijk soelaas kunnen bieden om deze angst- en depressiesymptomen te verzachten. De resultaten van eerdere studies zijn vaak in tegenspraak met elkaar. Daarom is deze studie uitgevoerd als update van eerdere meta-analyses.

Uit deze meta-analyse kunnen voorzichtige positieve conclusies worden getrokken dat tai chi en qigong inderdaad geschikte aanvullende behandelingen vormen voor het verlichten van depressies en angstsymptomen bij kankerpatiënten. Bovendien geven de bevindingen aan dat tai chi en qigong een groter antidepressief effect hebben als deze interventie ook tot functionele verbeteringen leidt.

Bronvermelding:
Sun, F., & et al. (2024, 8 april). The effect of Tai Chi/Qigong on depression and anxiety symptoms in adults with Cancer: A systematic review and meta-regression. Complementary Therapies in Clinical Practice, 101850.