Kan acupunctuur helpen bij diabetische perifere neuropathie?

13 Apr, 2021

Acupunctuur wordt in China veel gebruikt als aanvullende therapie bij diabetische perifere neuropathie. Deze aandoening ontstaat doordat diabetes de kleine bloedvaatjes aantast, wat tot zenuwschade leidt. Deze schade geeft pijnklachten, die meestal in de voeten beginnen. Een recent gepubliceerde studie geeft antwoord op de vraag: in hoeverre is er wetenschappelijk bewijs dat acupunctuur helpt om deze pijnklachten te verminderen?

Voor de studie zijn vanaf februari 2020 systematische reviews verzameld. De onderzoekers stelden de methodologische kwaliteit van deze systematische reviews vast met de AMSTAR 2 tool (Assessment of Multiple Systematic Reviews 2) en de PRIMSA checklist (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Daarnaast gebruikten zij de GRADE benadering (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) om de onderzoeksresultaten te evalueren, zoals de effectiviteit van de acupunctuurbehandeling, de verbetering van de sensorische en motorische zenuwgeleiding en ongewenste bijwerkingen.

Er werden achttien systematische reviews in deze studie meegenomen. De onderzoekers noemen de methodologische kwaliteit van de onderzoeken heel divers: van heel laag tot heel hoog. Uit het bestuderen van de reviews trekken zij de conclusie dat acupunctuur gunstige effecten heeft op diabetische perifere neuropathie. Wel raden zij aan om meer onderzoek van hoge kwaliteit te doen.

Bronvermelding:
Lin, T. et al. Acupuncture for diabetic peripheral neuropathy: An overview of systematic reviews. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 43, May 2021, 101375.