Kan acupunctuur postoperatieve pijn en pijnstillende medicatie verminderen?

22 Jan, 2024

Na een operatie ervaren patiënten vaak pijn. Het is een uitdaging om deze postoperatieve pijn goed te bestrijden. Toch is dit belangrijk omdat (veel) pijn nadelig kan zijn voor een voorspoedig herstel. In deze meta-analyse van Chen et al. is onderzocht in hoeverre acupunctuur doeltreffend en veilig kan zijn om postoperatieve pijn te verzachten.

Tien databases werden doorzocht op relevante gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's), die in het Engels of Mandarijn Chinees van 1997 tot 2022 zijn gepubliceerd. Elf onderzoeken voldeden aan de criteria en werden opgenomen in de systematische analyse.

Uit de review bleek acupunctuurpuntstimulatie niet alleen effectiever dan controlemethoden voor het verminderen van de pijnintensiteit en pijnstillende medicatie, bovendien namen postoperatieve misselijkheid en postoperatief braken meer af. De acupunctuurpunten Zusanli (ST36) en Neiguan (PC6) werden in de opgenomen onderzoeken (acht van de elf studies) het meest gebruikt. Er werd slechts één geval van blauwe plekken als bijwerking gerapporteerd.

De onderzoekers concluderen dat acupunctuur gunstiger was voor de pijnbestrijding bij patiënten dan de controlemethoden. Zij raden aan om na een operatie vooral acupunctuurpuntstimulatie toe te passen.

Bronvermelding:
Chen, J., et al. (2023, 29 december). Acupoint Stimulation for Pain Control in Enhanced Recovery After Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary Medicine.