Kan ooracupunctuur zwangere vrouwen helpen bij misselijkheid en braken?

25 Apr, 2024

Tijdens het eerste trimester kampt 80 tot 85 procent van alle zwangeren met misselijkheid. Ruim de helft heeft tevens last van braken. In deze gerandomiseerde gecontroleerde trial is onderzocht in hoeverre auriculo (ooracupunctuur) kan helpen deze symptomen te verzachten.

Aan de studie deden 56 Braziliaanse vrouwen mee die aangaven last te hebben van misselijkheid of braken gedurende het eerste trimester van hun zwangerschap. De deelnemers werden verdeeld in een interventiegroep en een controlegroep. De interventiegroep kreeg ooracupunctuur en de controlegroep kreeg een schijnbehandeling. Om de mate van misselijkheid en braken vast te stellen werd op drie momenten gemeten en een vragenlijst ingevuld: voor de interventie, na vier dagen en na zeven dagen.

Beide groepen ervoeren gedurende het onderzoek een vermindering in misselijkheid en braken. Bij de interventiegroep was de vermindering van deze symptomen groter, maar het verschil tussen beide groepen was statistisch niet significant. Opmerkelijk was dat binnen de interventiegroep misselijkheid en braken vaker voorkwamen bij gebruik van het ijzerpreparaat ferrofumaraat en gerapporteerde voedingsstoornissen. Ook werd een hogere incidentie van misselijkheid en braken geassocieerd met gebruik van pijnstillers, het eten van ochtendsnacks en een lage inname van eiwitten, groenten en fruit.

Bronvermelding:
Moraes Fróes, N.B., & et al. (2024, mei). Effects of auriculotherapy on nausea and vomiting in pregnant women: A randomized clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 55, 101847.