Kan yoga bij een staand beroep bijdragen aan vaatgezondheid?

27 Mar, 2024

Langdurig staan is een van de belangrijke oorzaken van chronische veneuze insufficiëntie (CVI) bij werknemers met een staand beroep. In deze studie is onderzocht of yoga kan helpen om het risico op CVI te verminderen.

Aan de studie deden honderd mannelijke werknemers mee uit een fabriek in Bangalore. De yogagroep deed twaalf weken lang zes keer per week yoga. De controlegroep kreeg leefstijlaanbevelingen aangeboden. De primaire uitkomstvariabele was plasmahomocysteïne, een waarde die duidt op de mate van vasculaire ontsteking. Verder werd gekeken naar de veneuze klinische ernstscore, de enkel-armindex (ABPI), de enkel- en kuitomtrek, de CVI-vragenlijst en de Chalder-vermoeidheidsschaal bij aanvang en aan het einde van de interventie.

De studie werd voltooid door 88 deelnemers (43 uit de yoga groep en 45 uit de controlegroep). Er werd een significant verschil gevonden tussen de groepen in plasmahomocysteïne. De verminderde plasmahomocysteïne wees op een verlaging van de vasculaire ontsteking in de yogagroep. De overige variabelen vertoonden na twaalf weken interventie statistisch significante verschillen tussen de yoga- en controlegroepen, met matige tot hoge effectgroottes. Dat gold alleen niet voor ABPI, kuitomtrek en enkelomtrek.

De onderzoekers concluderen dat yoga de symptomen van CVI kan verminderen en raden yoga aan als een veilige en doeltreffende interventie om de vaatgezondheid te behouden van mensen met een staand beroep.

Bronvermelding:
Yamuna, U., & et al. (2024). Effect of Yoga in Industrial Workers with Chronic Venous Insufficiency: A Randomized Controlled Trial. Journal of Integrative and Complementary Medicine.