Kunsttherapie verbetert symptomen bij borstkankerpatiënten

24 Oct, 2023

De behandeling van borstkanker gaat vaak gepaard met onaangename symptomen, zoals pijn, misselijkheid en braken. Het kan de algehele kwaliteit van leven van patiënten verminderen. De studie van Mollaog˘lu et al. had tot doel het effect te onderzoeken van kunsttherapie op pijn, misselijkheid, angst en kwaliteit van leven bij borstkankerpatiënten die na een borstkankeroperatie chemotherapie ondergingen.

Aan de gerandomiseerde gecontroleerde trial deden zestig patiënten mee, verdeeld in een interventiegroep (dertig patiënten) en een controlegroep (dertig patiënten). Deze patiënten werden behandeld in het oncologiecentrum van een Turks universiteitsziekenhuis. Om de onderzoeksgegevens te verzamelen werden een persoonlijke informatievragenlijst, de Pijnintensiteit-Visual Analog Scale, de Rhodes Index van misselijkheid, braken en kokhalzen, de Beck Angstinventaris en de Functionele Beoordeling van Kankers Therapie Schaal-Algemeen (FACT-G) gebruikt.

De onderzoeksgroep ontving gedurende tien weken vijf chemotherapiesessies met tussenpozen van twee weken, aangevuld met de kunsttherapie. Deze therapie bestond uit marmeren onder begeleiding van een kunstspecialist. Tijdens het marmeren werd bovendien ney-muziek gespeeld. De controlegroep kreeg gedurende de chemotherapiesessies geen specifieke interventie.

De resultaten van de studie toonden aan dat de patiënten in de onderzoeksgroep significant minder last hadden van pijn, misselijkheid, braken en angst. Bovendien ervoeren zij een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven. Dit was niet het geval bij de patiënten in de controlegroep. Bovendien namen bij de controlegroep de symptoomscores voor pijn, misselijkheid, braken en angst juist toe.

Op basis van deze bevindingen concludeerden de onderzoekers dat gedurende een traject van chemotherapie kunsttherapie effectief is in het verminderen van pijn, misselijkheid en angst en dat het de kwaliteit van leven verbetert.

Bronvermelding:
Mollaog˘lu, M.C. et al., The Effect of Art Therapy on Pain, Emesis, Anxiety, and Quality of Life in Operated Breast Cancer Patients: Randomized Control Trials. Journal of Integrative and Complementary Medicine, published online: 12 Oct 2023.