Aandacht in Europa voor reflexologie onderzoek

12 Dec, 2017

Door: Geeske Lanting

Krachten bundelen en informatie uitwisselen: daar gaat het om bij het Reflexology in Europe Network, kortweg RiEN. Al decennialang komen de leden uit de inmiddels twintig aangesloten landen bij elkaar. Het laatste treffen was in Amsterdam met vertegenwoordigers uit negen landen. Een van de aanwezigen was Leila Eriksen, pionier op het gebied van onderzoek naar reflexologie in Denemarken maar ook daarbuiten. Ik ging met haar in gesprek over het belang van systematisch onderzoek in het werkveld van de reflexoloog.

In 1994 werd de eerste Europese Conferentie voor Reflexologie georganiseerd. Het leidde tot de oprichting van het RiEN: Reflexology in Europe Network. Een van de initiatiefnemers is Anneke van ´t Wout: ´Het RiEN vormt een netwerk voor organisaties en opleidingen binnen heel Europa. Het doel van het netwerk is om informatie uit te wisselen over alles wat met reflexologie te maken heeft en om onderlinge samenwerking te stimuleren. We streven ernaar dat reflexzonetherapie algemeen erkend wordt en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Aandacht voor educatie en onderzoek is daarbij belangrijk.’ Op Europees niveau is het RiEN vertegenwoordigd in het European Forum for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM). De drie commissies binnen het RiEN reflecteren de doelstellingen van het netwerk: er is een werkgroep onderzoek, een werkgroep opleiding en een commissie ethiek en advies. Inmiddels zijn 32 organisaties uit twintig landen lid van het netwerk, met een bereik van zo’n 11.000 reflexologen. Daarnaast zijn twintig opleidingsinstituten aangesloten. Tevens zijn er vriendschapsbanden met landen buiten Europa zoals de USA, Canada en Israël.

De laatste General Annual Meeting vond plaats in Amsterdam. Vertegenwoordigers van verschillende verenigingen (uitgezonderd de opleidingsinstituten) uit Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Griekenland, Duitsland, Zwitserland, Engeland en Denemarken waren hierbij aanwezig. Een gemêleerd maar vooral ook inspirerend gezelschap: ondanks onderlinge verschillen en variërende belangen dragen alle aanwezigen de reflexologie een warm hart toe. De vraag is niet óf reflexzonetherapie een zinvolle behandelmethode is maar hóe dat uit te dragen en te onderbouwen.

Meer informatie: www.reflexology-europe.org en www.leilaeriksen.dk Lees het gehele artikel vanaf pagina 47 in VNIG 1/18. Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50