Psychosomatiek – deel III

9 oktober 2012

Door: Henk Fransen

Achter een ziekte kan een verborgen geschenk schuilgaan

Dit is het derde en laatste artikel in een serie van drie. In het eerste artikel hebben we gezien dat de geest zich in het lichaam uitdrukt in de (non-verbale) lichaamstaal, orgaantaal en celtaal.

In het tweede artikel hebben we gezien dat er een verborgen wijsheid schuilgaat in spreekwoorden en gezegden en dat deze richtingaanwijzers kunnen zijn in het zoeken naar de geestelijke betekenis van ziekten. Denk bijvoorbeeld aan ‘een verstikkend verdriet’, ‘een gebroken hart’, ‘door de knieën gaan’, ‘het ligt zwaar op de maag’, ‘lange tenen hebben’, ‘gal spugen’, ‘hardnekkig zijn’, enzovoorts.

Deze volkswijsheden gecombineerd met je eigen kennis, ervaring en associaties bij een ziekte kunnen je helpen dieper in de betekenis van een ziekte door te dringen. Het is belangrijk dat dit geen mentaal, maar een invoelend en lichamelijk proces is. Wanneer de betekenis van een ziekte vanbinnen voor je ‘klikt’ dan ben je op de goede weg.

‘Het gaat er niet om dat jij hen vertelt
wat je weet.’

Ziekte is volgens mij vaak een onbewust proces dat via het lichaam in het bewustzijn komt. Integratie van het onbewuste in het bewuste gaat doorgaans gepaard met lichamelijke verschijnselen zoals blozen, ontroering, lachen, huilen, kippenvel, warmte, enzovoorts. Zoek dus, wanneer je de diepere betekenis van een ziekte bij jezelf of een cliënt probeert te doorgronden, naar dit soort verschijnselen tijdens het consult.

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 62 in het VNGK 6/12.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.