De fysiologie van de bewegingloosheid

13 Apr, 2016

Door: Els Smits

Alweer sinds enige tijd is algemeen bekend dat onze gezondheid gebaat is bij dagelijks een half uur matig intensief bewegen. Van recentere datum is het inzicht dat daarnaast een zittend bestaan ook belangrijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Zelfs zodanig dat dat halfuurtje beweging deels teniet wordt gedaan als je de rest van de dag hoofdzakelijk zit. Het gaat hierbij om twee verschillende zaken met ieder hun eigen fysiologische effecten in het lichaam. Geadviseerd wordt daarom om zowel regelmatig te bewegen als meer te gaan staan. Kennelijk zijn onze bil- en beenspieren helemaal niet bedoeld als zitvlees.

Gemak dient de mens, althans dat dachten we toen we in toenemende mate nieuwe technologische ontwikkelingen introduceerden. Het daarmee gewonnen gemak blijkt echter zijn keerzijde te hebben. De westerse bevolking heeft zich in een snel tempo ontwikkeld tot een sedentaire groep. Wij Nederlanders spannen de kroon in Europa, met gemiddeld acht tot negen uur zitten per dag. Met de vooruitgang van de technologie lijkt het aantal zituren alleen maar toe te nemen in de toekomst. Het kenmerkende sedentaire gedrag van de moderne westerse mens heeft in de onderzoekswereld geleid tot een nieuwe discipline: de fysiologie van de bewegingloosheid.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 28 in het VNGK 3/16. Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50. Bronnen: 1. Van der Ploeg HP, Chey T, Korda RJ, Banks E, Bauman A. (2012). Sitting time and all-cause mortality risk in 222 4897 Australian adults. Arch Intern Med 172(6):494-500. 2. Chau, Grunseit, Chey, Stamatakis, Brown, Matthews, Bauman, Josephine Y. Chau, Anne C. Grunseit, Tien Chey, Emmanuel Stamatakis, Wendy J. Brown, Charles E. Matthews, Adrian E. Bauman, Van der. Daily Sitting Time and All-Cause Mortality: A Meta-Analysis. PLoS One 8(11): e80000 3. Chau JY, Grunseit A, Midthjell K, Holmen J, Holmen TL, Bauman AE, Van der Ploeg HP.. (2015). Sedentary behaviour and risk of mortality from all-causes and cardiometabolic diseases in adults: evidence from the HUNT3 population cohort. Br J Sports Med. 49(11):737-42. 4. Hamilton MT, Healy GN, Dunstan DW, Zderic TW, Owen N. (2008).Too little exercise and too much sitting: inactivity physiology and the need for new recommendations on sedentary behaviour. Current Cardiovascular risk reports 2008;2(4):292-298. 5.Tikkanen O, Haakana P, Pesola AJ, Häkkinen K, Rantalainen T, Havu M, Pullinen T, Finni T. (2013). Muscle Activity and Inactivity Periods during Normal Daily Life. PLoS One 8(1): e52228. 6. www.nrc.nl 7. Dunstan DW, Kingwell BA, Larsen R, Healy GN, Cerin E, Hamilton MT, Shaw JE, Bertovic DA, Zimmet PZ, Salmon J, Owen N. (2012). Breaking up prolonged sitting reduces postprandial glucose and insulin responses. Diabetes Care 35(5):976-83.