Fibromyalgie en chronische vermoeidheidssyndroom

17 Oct, 2017

Door: Nadja van de Kleut

Er bestaat vaak veel onduidelijkheid over de twee aandoeningen fibromyalgie en chronische-vermoeidheidssyndroom (cvs/ME) en ze worden regelmatig door elkaar gebruikt. Bovendien is er geen ‘standaard’-patiënt. Dit artikel geeft een aanzet om de verschillen en een aantal factoren die een rol kunnen spelen inzichtelijk te maken. Het doel is dat je als therapeut je behandelspectrum kunt vergroten en je cliënt nog gerichter kunt behandelen.

Mensen met fibromyalgie of cvs hebben vaak al lange trajecten gevolgd in de reguliere geneeskunde met alle verwachtingen, hoop en desillusies die erbij horen. Binnen de reguliere geneeskunde is het veelal lastig om de diagnose gesteld te krijgen, omdat de klachten ook bij veel andere aandoeningen voorkomen. Daarnaast volgt niet iedere patiënt dezelfde klachtenpatronen. Voor een huisarts vallen deze aandoeningen onder de somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Ze worden onderverdeeld in vier clusters: gastro-intestinaal, cardiopulmonaal, bewegingsapparaat en algemeen aspecifiek (zoals overmatige moeheid, hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen, geheugenklachten). Vaak gaan SOLK samen met psychische aandoeningen zoals een angststoornis of depressie1.

In Nederland bestaan nog geen eensluidende richtlijnen voor beide ziektebeelden. Om artsen te ondersteunen in het stellen van een diagnose zijn er vanuit het buitenland criteria overgenomen, die ingezet kunnen worden naast de andere vormen van onderzoek.

Volgens de fibromyalgie-criteria geldt dat deze aandoening wordt gekenmerkt door chronische pijn aan spieren en skelet die meer dan drie maanden aanwezig is en op gelijk niveau is gebleven, waarbij ontstekingswaardes en bloedbeeld normaal zijn. Een arts zal kijken naar de mate van vermoeidheid, niet uitgerust wakker worden en moeite met concentreren en nadenken. Daarnaast worden er 42 lichamelijke symptomen uitgevraagd. Aan de pijn en andere symptomen is een score toegekend die opgeteld boven de 12 moet uitkomen2,3. Soms wordt ook nog gebruik gemaakt van de tenderpoints, speciale plekken op het lichaam waar mensen met fibromyalgie een bepaalde mate van pijn ervaren.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 28 in VNIG 6/17 Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. www.nhg.org
  2. Geenen R, Jacobs JWG. De nieuwe diagnostische criteria voor fibromyalgie. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie 2010|4: 52-54.
  3. www.fibrocentrum.nl
  4. www.me-gids.net
  5. Bauer J. Fibromyalgie: Genezen kán. 2012.
  6. Coucke F. De CVS-mythe. 2012.
  7. Vandevenne D. Uit de schaduw. 2015

heeft oorspronkelijk universiteit Medische Biologie gedaan en is nu orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut. Ze werkt vanuit een holistische visie en begeleidt cliënten om vitaal in hun eigen kracht te staan. Ze heeft Connext College opgericht waar orthomoleculaire en energetische geneeskunde met passie gegeven worden.

Laat een reactie achter