Medische basiskennis: Het immuunsysteem

9 oktober 2012

Door: Els Smits

De herfst zit weer in de lucht, tijd van verkoudheden en griepjes. Een periode waarin we ons bewust zijn van het bestaan van een al even complex als wonderbaarlijk systeem in ons lichaam: het immuunsysteem of ook wel onze afweer. Dat systeem is niet voor niets zo complex en ingenieus in het menselijk lichaam ingebouwd. Het doet namelijk niet alleen als het buiten weer kouder wordt, maar dag en nacht, het gehele jaar door zijn werk.

Het immuunstelsel is, zowel wat anatomie als fysiologie betreft, een ingewikkeld systeem. Verspreid over het hele lichaam is het werkzaam op het niveau van cellen en moleculen. Bij de afweer betrokken organen en structuren zijn het rode beenmerg, het lymfestelsel, de thymus, de milt en verspreide groepen lymfoïd weefsel, zoals de neus- en keelamandelen en de appendix.

‘…niet elke ziekte is door het
immuunsysteem uit te schakelen.’

Het rode beenmerg in de platte beenderen is de plaats waar zowel de rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes worden aangemaakt uit de stamcellen. Verdere specialisatie zorgt voor de vorming van de bloedplaatjes, de rode bloedcellen en de diverse soorten witte bloedcellen. De witte bloedcellen zijn de belangrijkste functionarissen van het immuunsysteem. Onder de witte bloedcellen, ofwel de leukocyten, vallen de granulocyten, monocyten en lymfocyten, die elk weer onder te verdelen zijn in verschillende soorten per groep en al die soorten hebben ieder hun eigen functie binnen het geheel van de afweer van het menselijk lichaam.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 18 in het VNGK 6/12.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
Medische basiskennis, Frans Verstappen Boom Lemma Uitgevers | april 2009
Het ontstoren van vaccinaties – wat doet een vaccin met de gevaccineerde?, Cisca Buis. Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 1/12