Prikkelbaredarmsyndroom

22 Oct, 2018

Door: drs. Nadja van de Kleut

Als je cliënten vraagt naar hun klachten, dan geven ze vaak (vage) buiklachten aan. Het maagdarmstelsel staat bekend als een van de meest reactieve orgaansystemen. Het is niet altijd duidelijk wat de oorsprong is van deze klachten. Er kan een duidelijke fysieke oorzaak (zoals een parasiet) of een voedingsgerelateerde oorzaak zijn (zoals bijvoorbeeld koolsoorten), maar evenzo kan er sprake zijn van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Om een nieuwe zorgaanpak van prikkelbaredarmsyndroom te ontwikkelen, deed maag-darm-leverarts Marten Otten onderzoek, wat leidde tot implementatie van een integrale aanpak in diverse ziekenhuizen.

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is ook wel bekend onder de naam spastische darm of spastisch colon. De Engelse benaming is irritable bowel syndrome (IBS). Het is de meest voorkomende chronische darmstoornis in Nederland. Er zijn in ons land zo’n twee miljoen mensen met PDS en 75 procent daarvan is vrouw. Bij PDS zijn de klachten zo divers dat een standaardbehandeling in eender welk vakgebied niet makkelijk is. MDL-arts Marten Otten1 zag bij de patiënten met PDS dat de kwaliteit van leven en de behandeling beter kon. Daarom heeft hij het REDUCE PDS-onderzoek2 uitgevoerd, met als doel om een nieuwe zorgaanpak voor PDS-patiënten te ontwikkelen.

Meer informatie: www.pdsb.nl/reduce Lees het gehele artikel vanaf pagina 34 in VNIG 6/18. Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. www.mlds.nl
  2. www.pdsb.nl
  3. www.mlds.nl
  4. www.nhg.org
  5. www.medischcontact.nl

heeft oorspronkelijk universiteit Medische Biologie gedaan en is nu orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut. Ze werkt vanuit een holistische visie en begeleidt cliënten om vitaal in hun eigen kracht te staan. Ze heeft Connext College opgericht waar orthomoleculaire en energetische geneeskunde met passie gegeven worden.

Laat een reactie achter