VNIG, Vakplatform Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg

Het Vakplatform is een kennis- en inspiratieplatform dat zich ten doel stelt de natuurlijke en integrale gezondheidszorg te verhelderen en versterken.

Het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg informeert en verbindt complementair en regulier werkende therapeuten, artsen en geïnteresseerden in de natuurlijke en integrale gezondheidszorg op het gebied van onderzoek, diagnostiek, therapie en preventie. Het uitgangspunt hierbij is de integrale benadering van de mens, d.w.z. dat de mens wordt bekeken als geheel van hoofd, hart en lichaam in relatie tot zijn of haar leefsituatie.

Missie

VNIG (het Vakplatform Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg) stelt zich ten doel om op elk vlak de samenwerking en verbinding te zoeken met als doel de natuurlijke en integrale gezondheidszorg een volwaardige plaats te geven in de Nederlandse gezondheidszorg.