Met yoga nidra een hoge bloeddruk verlagen

08 May, 2024

Bij bijna drie miljoen Nederlanders is de bloeddruk te hoog en veel mensen gebruiken hiervoor bloeddrukverlagende medicatie. Ook yoga, en specifiek yoga nidra, kan de bloeddruk aanzienlijk verlagen, zo blijkt uit een recente meta-analyse. Het zou daarom een veilige en kosteneffectieve methode zijn in aanvulling op bestaande cardiale zorg.

Acht gecontroleerde studies met in totaal 482 deelnemers werden opgenomen in deze studie. De meta-analyse gaf aan dat yoga nidra de systolische bloeddruk (WMD = 12,03 mm Hg, 95% CI [7,12, 16,93], Z = 4,80, p < 0,00001) en diastolysche bloeddruk (WMD = 6,32 mm Hg, 95% CI [3,53, 9,12], Z = 4,43, p < 0,00001) significant verlaagde in vergelijking met controlegroepen.

Deze systematische review en meta-analyse levert bewijs voor de werkzaamheid van yoga nidra als aanvullende therapie voor de behandeling van hoge bloeddruk. Yoga nidra sorteert zijn effect onder meer door de diepe ontspanningsreactie die het opwekt bij beoefenaars. Dit helpt om te gaan met verschillende componenten van hoge bloeddruk, zoals stress, vasculaire ontsteking en perifere vasculaire weerstand.

Bronvermelding:
Ahuja, N., Bhardwaj, P., Pathania, M., Sethi, D., Kumar, A., Parchani, A., Chandel, A., & Phadke, A. (2024). Yoga Nidra for hypertension: A systematic review and meta-analysis. Journal of Ayurveda and integrative medicine, 15(2), 100882.