ADHD en homeopathie

26 Aug, 2020

Door Toine de Graaf

Homeopathie kan een bijdrage leveren aan de behandeling van ADHD, daarvan is de Britse homeopaat dr. Philippa Fibert overtuigd. Eigen ervaringen én onderzoek brachten haar tot dit inzicht. In de loop van dit decennium publiceerde ze hierover in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Vorig jaar verscheen haar proefschrift, waarin ze met behulp van een pilot-trial aantoonde dat een volledige klinische studie haalbaar is. ‘Het is nu tijd voor een trial.’

Wetenschappelijk onderzoek doen naar homeopathie is een uitdaging. En al helemaal als dit onderzoek zich toespitst op een veelbesproken aandoening als ADHD. Maar Philippa Fibert twijfelt niet aan de noodzaak ervan. ‘Ik heb als leerkracht gewerkt met kinderen met speciale behoeften’, vertelt ze. ‘Bijvoorbeeld op de psychiatrische afdeling van St George’s Hospital, een groot ziekenhuis in Londen. We hadden niet veel gereedschap om deze kinderen echt te kunnen helpen. We hielpen ze wel om zichzelf beter te kunnen managen. Toen mijn eigen kinderen klein waren, besloot ik homeopathie te gaan studeren zodat ik zelf hun gezondheid kon ondersteunen. Tijdens die opleiding opende een casus mijn ogen.’

Die casus betrof een 9-jarige jongen die een zelfmoordpoging had gedaan. ‘Hij had last van nachtelijke enuresis (bedplassen) en vernielde het huis. Hij had overal op zijn vingers wratten. Vooral op basis van die wratten schreef ik hem Causticum voor, maar ook vanwege zijn grote sympathie voor anderen. Die zelfmoordpoging deed hij namelijk omdat hij er niet tegen kon dat andere kinderen gepest werden. Binnen een maand verdwenen al zijn symptomen en leerde hij lezen. Ik dacht: mijn hemel, deze remedie heeft meer voor dit kind gedaan dan alles wat ik in de klas heb geprobeerd. Waarom wordt dit niet gebruikt? Het leven van kinderen met ADHD is heel moeilijk. Daarom is dit onderzoek belangrijk. Als we hun leven gemakkelijker kunnen maken, is dat goed voor hen, voor het gezin waar ze deel van uitmaken en voor de maatschappij, want deze kinderen kosten een significant bedrag. ADHD is de belangrijkste voorspeller van crimineel gedrag, meer nog dan drugs- of alcoholgebruik.’

Lees het gehele artikel vanaf pagina 26 in het VNIG 5/20. Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. Fibert P, Peasgood T, Relton C. Rethinking ADHD intervention trials: feasibility testing of two treatments and a methodology. Eur J Pediatr. 2019 Jul;178(7):983-993. doi: 10.1007/s00431-019-03374-z. Epub 2019 Apr 24.
  2. Fibert P. Case report of a 16 year old youth with diagnoses of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Asperger's syndrome and dyslexia receiving homoeopathic and tautopathic treatment. European Journal of Integrative Medicine. Volume 7, Issue 3, May 2015, Pages 312-317.