Behandeling van stress in de paranormale praktijk

5 augustus 2014

Door: Mariet Burghout

Paranormaal therapie valt onder de complementaire geneeswijzen en kan helpen bij stressgerelateerde problemen, fysieke en psychische klachten en chronische aandoeningen. De holistische therapie gaat uit van twee principes: er bestaat een universele levensenergie en elk mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. De paranormaal of energetisch therapeut draagt deze levensenergie over op de cliënt om zijn zelfgenezend vermogen te bevorderen. Deze therapie ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat de therapeut door zijn buitenzintuiglijke vermogens tot helder zien, horen, weten, voelen en/of ruiken verstoringen en blokkades in het energiesysteem van een cliënt kan waarnemen of duiden.

Tijdens de behandeling tracht de therapeut het zelfgenezend vermogen te activeren door de pijn die in de cliënt leeft te triggeren en blokkades energetisch weg te nemen. Vaak lukt dit, soms ook niet. Er kan sprake zijn van pijn op fysiek, emotioneel, mentaal en/of geestelijk niveau in het lichaam, evenals in het energieveld (aura). Ervaring leert dat pijn vaak verstopt zit achter een masker of overlevingshouding. Pijn levert stress op. Wanneer een cliënt zijn eigen waarheid uitspreekt, krijgt de therapeut een blik op zijn schaduwkant. Hiervoor is vertrouwen nodig in jezelf, maar ook in de therapeut. Hoe kun je op zoek gaan naar je pijn en deze loslaten, wanneer je het vertrouwen in jezelf bent verloren?

Meer informatie: www.vvet.nl en www.marietburghout.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 29 in het VNGK 5/14.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.