De pijlers van de natuurgeneeskunde

20 Feb, 2019

Door Selma Bijl en Renée Koenders

Ziek zijn is niet prettig. Je wilt snel je symptomen kwijt, zodat je het leven als voorheen kan voortzetten. De biomedische aanpak speelt hierop in en kan er vaak voor zorgen dat klachten op korte termijn verdwijnen. Op lange termijn echter ontstaan er vaak bijwerkingen en biedt medicatie zelden genezing. De klachten komen weer terug als de medicatie gestopt wordt. Zo heeft het biomedische model onvoldoende antwoord op de toename van chronische ziekten. Alleen al door een gezondere, meer natuurlijke leefstijl zullen chronische ziekten afnemen en kunnen veel mensen hun medicatie laten staan. Dat is precies waar de kracht van de natuurgeneeskunde ligt.

Natuurgeneeskunde heeft eeuwenlange ervaring met de effectieve begeleiding van mensen naar gezondheid met behulp van natuurlijke middelen die bij hun leefstijl passen. Het omvat echter meer dan de toepassing van een natuurlijke behandeling of de inzet van een natuurlijk geneesmiddel. Het is goed om te beseffen dat er weinig verschil is met een biomedicus wanneer een natuurgeneeskundige een natuurlijk middel voorschrijft dat dagelijks moet worden gebruikt tegen de symptomen van een ziekte. Er is een integrale visie die de ziekteleer, etiologie en therapeutische interventies natuurgeneeskundig maakt. Voor iedere therapeut is het belangrijk zich bewust te blijven van deze visie. Dus waar is die integrale visie op gebaseerd en hoe is die ontstaan?

De basis van de integrale visie is dat alles, dus ook de mens, deel uitmaakt van de natuur. Hij zal op een natuurlijke manier reageren, altijd in relatie tot de natuur om hem heen. De mens kun je dus wel onderscheiden, maar niet scheiden van de natuur. Analoog hieraan vormen de psyche en soma een geheel. In de natuur is alles uniek en analoog hieraan reageert ieder mens anders. Elke verstoring is contextgebonden, komt op een unieke wijze tot stand en zal op een unieke wijze herstellen. Dit herstelvermogen, ook vitaliteit genoemd, heeft daarom bij ieder mens een andere prikkel nodig om tot gezondheid te leiden. Er bestaat dus niet zoiets als eenzelfde therapie voor dezelfde ziekte en dit is een belangrijk onderscheid met de biomedische visie.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 38 in VNIG 2/19.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Arena, R. et al. (2015) Healthy lifestyle interventions to combat noncommunicable disease—a novel nonhierarchical connectivity model for key stakeholders: a policy statement from the American Heart Association, European Society of Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, and American College of Preventive Medicine. European Heart Journal 36:31 
  2. Elling A., van Asseldonk T. Leerboek Traditionele Geneeskunde. Drukkerij Hoekman Totaal.
  3. Koenders R., Tenhagen, E. En Simpel en Complex. www.4natuurkwaliteiten.nl
  4. Professor Hanno Pijl: artsen schrijven te snel medicijnen voor. Dit moet anders! 
  5. Zorgverzekering VGZ: Keer diabetes 2 om 

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter