Dementie of ondervoeding?

30 juli 2015

Door: Els Smits

Een twintigjarige loopbaan als specialist ouderengeneeskunde heeft Alexander Tan een schat aan ervaring in chronische en complexe ziektebeelden gegeven. Met als gevolg dat hij in zijn eigen praktijk ook steeds jongere mensen met soortgelijke ziektebeelden ontvangt; zijn jongste patiëntje is nog niet eens twee jaar oud, zijn oudste over de negentig. Twee dagen in de week werkt hij nog in een zorginstelling voor ouderen die chronisch ziek, dementerend of revaliderend zijn. Ik spreek hem over dementie en ouderdom en de zaken waar we dan zoal aan moeten denken. Zo kan wat een dementie lijkt ook een pseudodementie zijn, veroorzaakt door tekorten aan voedingsstoffen.

Eigenlijk bij toeval kwam Alexander Tan terecht in de ouderengeneeskunde. ‘Toen ik uit het ziekenhuis kwam, van een afdeling interne geneeskunde, heb ik van alles gedaan. Ik heb les gegeven. Ik heb vaccinaties toegediend, wat ik achteraf zeer betreur, maar ik wist toen gewoon niet beter. Ik heb mensen met de ambulance gerepatrieerd uit het buitenland en zo nog wel meer. Uiteindelijk kwam ik via het uitzendbureau in een klein verpleeghuis terecht om drie maanden waar te nemen en daar ben ik blijven hangen. Ik vond het daar zo leuk, mijn collega’s, mijn baas, de mensen. Ik had tijd om aan hun bed te gaan zitten, zonder dat de hoofdverpleegkundige zijn beklag deed over gebrek aan efficiëntie tijdens mijn visites.

Meer informatie: www.medischbegeleider.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 29 in het VNGK 5/15.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.