Dynamische Neurofeedback

22 oktober 2014

Door: Christina Rompa

Neurofeedbacktraining heeft in Nederland de laatste tien jaar een grote vlucht genomen. Deze werkwijze kreeg vooral bekendheid door zijn toepassing bij kinderen met ADHD en blijkt in de praktijk voor hen een veilig en goed alternatief voor medicatie te zijn. Maar neurofeedback beperkt zich niet tot aandoeningen of probleemgebieden. In feite komt eenieder met een brein voor de training in aanmerking. Onze hersenen spelen een centrale rol in onze lichamelijke en psychofysiologische processen. En de effecten van de trainingen zijn dan ook op alle lagen prettig merkbaar: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Neurofeedback leert het centraal zenuwstelsel optimaler te functioneren en wordt ook wel fitness voor het brein genoemd.

Sinds een jaar of vijftien is een andere benadering in opmars die het best aangeduid kan worden met integrale of dynamische neurofeedback. Integraal omdat dit instrument in iedere sessie met het ‘gehele’ hersengolf-frequentiespectrum (0-64 hertz) werkt. Dynamisch omdat de software zich voortdurend aanpast aan de responsen van het brein op de training zelf. Er is geen sprake van een diagnosticerende meting die een behandelplan uitzet voor de daarop volgende periode. In plaats daarvan monitort de software op continue wijze de hersenen en geeft feedback op de momenten waarop, ergens in de frequentiegebieden, turbulentie optreedt. Turbulentie in het EEG-signaal duidt op instabiliteiten; het zijn momenten waarop de hersenen dreigen te ontsporen en geneigd zijn in hun beperkende patronen en onnodige processen te vervallen.

Meer informatie: www.breingoed.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 63 in het VNGK 6/14.  

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.