Gestolde energie bevrijden

22 Aug, 2023

Door Ria Teeuw

De polyvagaaltheorie maakt inzichtelijk wat er gebeurt als mensen impactvolle ervaringen niet hebben verwerkt. ‘De energie stolt als het ware in bepaalde lichaamsgebieden, met als gevolg lichamelijke klachten. De kennis van de polyvagaaltheorie heb ik verwerkt in de Healing Reset Methode, een systeem dat ik speciaal heb ontwikkeld om gestolde energie weer vrij te maken.’ Natuurgeneeskundig therapeut Marcel Heijnes gaat er even goed voor zitten om zijn methode duidelijk uit te leggen. Hij vervolgt: ‘Een ander woord voor ‘gestold’ is ‘bevroren’, het equivalent van de freeze, een van de begrippen waar de polyvagaaltheorie om draait. Die gaat ervan uit dat ons zenuwstelsel verschillende verdedigingsmechanismen in werking stelt zodra we veel stress ervaren.’

De meest bekende verdedigingsmechanismen zijn vluchten en vechten. De polyvagaaltheorie voegt daar bevriezen aan toe. Marcel: ‘Het gaat om gebeurtenissen die zoveel impact hebben gehad, dat er bij mensen letterlijk en figuurlijk iets is veranderd in hun systeem. Een ervaring kan zo schokkend zijn, dat mensen in een bevroren toestand terechtkomen waaruit vervolgens een blokkade ontstaat. Niet alleen het brein, ook het lichaamsgeheugen verandert, wat zich kan uiten op allerlei plekken: in het bewegingsapparaat, maar ook in organen of wat voor weefsels dan ook. Het komt erop neer dat de energie, of hoe je die ook noemen wilt, daar niet doorstroomt. Het zenuwstelsel gaat haperen en geeft andere commando’s. De nervus vagus, de zenuw die het brein met alle belangrijke organen verbindt, heeft twee takken: een dorsale en een ventrale. Dus aan de rug- en de buikzijde. De dorsale tak heeft te maken met de bevriesstand. Als het probleem zich daar bevindt, ontstaan er bijvoorbeeld klachten in maag en darmen of in andere organen. De ventrale tak brengt de verbinding tussen het hart en het aangezicht tot stand. Die zorgt ervoor dat je lekker kan ontspannen en in goede verhouding met anderen bent. Gaat het in die tak mis, dan heb je kans dat de sympathicus te actief wordt, maar ook de nervus vagus dorsaal. Dat klinkt misschien vreemd. Maar de nervus vagus ventraal moet op zodanige wijze werken, dat deze de dorsale tak kan remmen als dat nodig is.’

Meer informatie: www.healingresetcompany.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 52 in het VNIG 5/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter