Gezondheid, voeding en kinesiologie

17 juni 2013

Door: Victor Backus

Het lichaam en daarbinnen het geheugen, reageren op fysieke, mentale en emotionele invloeden. Professionele Kinesiologie is een concept waarbij met specifieke spierfunctietesten gegevens uit dit geheugen naar boven worden gehaald. De spiertest wordt daarbij gebruikt als diagnostisch gereedschap. Kinesiologie beschikt ook over technieken om de gevonden gegevens te corrigeren. In diverse soorten natuurgeneeskunde wordt de spiertest gebruikt om informatie uit het geheugen op te vragen. Dat is geen kinesiologie. Een professioneel kinesioloog heeft minimaal een vierjarige opleiding op HBO-niveau gevolgd in de kinesiologie. Voor wie daar nieuwsgierig van wordt, kan meer informatie vinden op www.ki-net.nl. In het VNGK zullen vaker artikelen worden gepubliceerd over kinesiologie. In dit nummer nemen we het onderwerp voeding onder de kinesiologische loep.

De eerste negen maanden van ons leven (in de baarmoeder) zijn cruciaal als het om de ontwikkeling van ons systeem en ons lichaam gaat. Binnen die negen maanden zijn de eerste twaalf weken van de zwangerschap het meeste van belang. Vanaf de conceptie tot de geboorte vinden er zo’n 42 cycli van celdelingen plaats in het lichaam. Elke succesvolle deling is erg belangrijk voor het succes van de volgende. Na de geboorte zijn er nog slechts vijf delingen. In het proces van die celdelingen speelt de voeding een essentiële factor. Alle reden om al ver voor de conceptie er aandacht aan te besteden.

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 31 in het VNGK 4/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.