In gesprek met Martine Busch en Rogier Hoenders

20 Feb, 2023

Door Miriam Notenboom

Rogier Hoenders en Martine Busch, respectievelijk voorzitter en secretaris van het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG), maken een ontspannen en tevreden indruk. Vijf jaar bestaat het netwerk nu. In 2018 werd het opgericht om de kennisachterstand omtrent complementaire zorg1, de sine qua non voor een integrale zorgverlening, binnen de reguliere zorg in te lopen.

Het CIZG zit op een kantelpunt, stelt Hoenders. ‘Van een start-up worden we nu een duurzaam ingebedde organisatie.’ Het netwerk krijgt een formele juridische status om het meer slagkracht te geven. En het wordt uitgebreid. In januari treedt Apante GGZ toe als lid. Ook andere zorginstellingen hebben interesse. ‘In de toekomst willen we ook de huisartsen actief betrekken’, zegt Busch.

Die voorspoedige ontwikkeling staat niet op zichzelf. Integrale geneeskunde krijgt steeds meer de wind in de zeilen. Overlappende concepten als leefstijlgeneeskunde, positieve gezondheid en (samen beslissen) staan al een tijdje volop in de belangstelling, ook binnen de reguliere zorg. Complementaire zorg is in de gezondheidszorg in opmars. Vrijwel alle ziekenhuizen (92 procent) bieden complementaire interventies aan.2 Acupunctuur in de verslavingszorg, meditatietechnieken in de psychiatrie en massage en ontspanningstherapie voor kankerpatiënten: niemand kijkt er meer van op. Als klap op de vuurpijl staat in het nieuwe Integraal Zorgakkoord het begrip ‘passende zorg’ centraal. Het akkoord rept verder van zorg die verder kijkt dan medisch ingrijpen, rekening houdt met diversiteit in de maatschappij en die niet alleen uitgaat van ziekte, maar ook van gezondheid.3

Meer informatie: cizg.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 40 in het VNIG 2/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Wendy Reijmerink. (2014). Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg. ZonMw.
2. Martine Busch, Miek Jong, Erik Baars. (2015) Complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ‐instellingen, eerste Nederlandse inventarisatie. Van Praag Instituut/Louis Bolk Instituut.
3. VWS. (2022). Integraal Zorgakkoord. Samen werken aan gezonde zorg.
4. Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie. COMMON: open communiceren over complementaire zorg. Geraadpleegd op 16 januari 2023 via nvpo.nl/common-open-communiceren-over-complementaire-zorg
5. Federatie Medisch Specialisten. Visiedocument Medisch Specialist 2025, ambitie, vertrouwen, samenwerken. Geraadpleegd op 16 januari 2023 via toolkit.2025.demedischspecialist.nl

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter