Integratieve oncologie: Brug tussen brein en hart?

13 februari 2014

Door: Wilko van der Vegt

Op 14 juni 2014 vindt in Noordwijk het congres Nature by Sea+ plaats met als onderwerp ‘Integratieve oncologie, samen sterker tegen kanker’. De grote vraag hier is natuurlijk: ‘In hoeverre is het mogelijk om een brug te slaan tussen de traditionele reguliere denkwereld met haar visie ten aanzien van het vraagstuk ‘kanker’ en de natuurgeneeskunde met haar holistische kijk op de mens?’ Ik zal op dit congres hierover spreken. Zelf ben ik regulier opgeleid arts. Al tijdens mijn studie en vanzelfsprekend ook daarna, heb ik diverse natuurgeneeskundige behandelwijzen gestudeerd zoals homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en enzymtherapie. In mijn praktijk integreer ik de verschillende behandelwijzen.

De traditionele reguliere geneeskunde zegt zich te baseren op wetenschap en hanteert daarbij een reductionistische visie, dat wil zeggen dat de ‘werkelijkheid’ wordt gereduceerd tot wat men kan zien of meten. Er wordt een klein hapje uit een veel groter geheel genomen en nader onderzocht. Op basis daarvan worden conclusies getrokken en wordt therapie geadviseerd. Men baseert zich daarbij voornamelijk op de epidemiologie en statistiek, tegenwoordig EBM (evidence based medicine) genoemd.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 47 in het VNGK 2/14.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.