Integrative Medicine bij Kanker

21 Apr, 2022

Door Martine Busch

Voor een experimentele kankerbehandeling in het buitenland haalde Jikke Broxterman via crowdfunding een groot bedrag op. Helaas heeft zij daar zelf geen gebruik meer van kunnen maken. Jikke overleed op 18 januari 2020 aan de gevolgen van darmkanker. Voor haar overlijden bepaalde ze dat het geld besteed moest worden aan integrative medicine (IM). Zij vond het vooral belangrijk dat informatie over complementaire zorg, als onderdeel van IM, goed toegankelijk is voor alle kankerpatiënten. Jikke vroeg IM-expert Ines von Rosenstiel, medisch specialist in ziekenhuis Rijnstate, zorg te dragen voor de juiste besteding van het geld.

Ines was er zeer blij door verrast: ‘Ik ervaar het als een enorme eer en een grote verantwoordelijkheid. Daarom vind ik het zo belangrijk om dit samen te doen, zodat we een zo groot mogelijk bereik hebben.’ Ze benaderde het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG), een samenwerkingsverband van zorginstellingen om integrative medicine te bevorderen, waarvan ook Rijnstate lid is. Vervolgens trad Kanker.nl als partner toe. Dit is het landelijk informatieplatform over kanker dat ¬in 2013 op initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is opgezet. Het wordt elke maand bezocht door 500.000 unieke bezoekers. Dat zijn vooral patiënten en hun naasten, maar ook zorgverleners weten de site goed te vinden. De derde partner werd de Verwijsgids Kanker. Deze gids biedt een door beroepsorganisaties en IKNL samengesteld overzicht van reguliere aanvullende zorg en begeleiding – denk aan psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten – voor mensen die leven met en na kanker. Er staan nog maar weinig complementaire zorgverleners in, terwijl die behoefte er wel is bij zowel patiënten als zorgverleners.

Meer informatie: www.kanker.nl/complementaire-zorg, www.verwijsgidskanker.nl, iknl.nl/kanker-en-leven

Lees het gehele artikel vanaf pagina 54 in het VNIG 3/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter