Interdisciplinaire samenwerking bij buikklachten

23 Oct, 2023

Door Marieke Lebbink

Buikklachten kunnen ontstaan in het gehele verteringstraject. Er kan immers veel verkeerd gaan ‘van mond tot kont’ en cliënten gaan op zoek naar de oorzaak. Waar ontlastingsonderzoeken aanknopingspunten kunnen zijn voor de behandeling, zijn ze niet altijd nodig. Een belangrijk deel van de oplossing zit ‘m vaak in eenvoudige leefstijlaspecten die samenhangen met het begin van het maag-darmkanaal.

We zijn een ‘bezield scheikundevat’: alles moet verteerd worden. Het verteringstraject is een complex proces. De consistentie van de ontlasting en de frequentie van het toiletbezoek en eventuele bijbehorende klachten zijn het eindresultaat van de opeenvolging van verteringsstappen. Gaat één stap niet goed, dan gaat het verderop ook niet goed. Overigens kunnen er ook verteringsproblemen zijn zonder klachten, zoals bij het metabool syndroom. En last but not least: ook emoties moeten verteerd worden.
Een gezond verteringsproces vindt plaats vanuit de parasympaticusstand van het centrale zenuwstelsel. Als dat niet gebeurt dan kan het verteringsproces minder goed verlopen. Bijvoorbeeld als je te weinig tijd neemt voor de maaltijd, je zit nog in je hoofd of je kauwt onvoldoende; dan wordt er onvoldoende maagzuur geproduceerd. Dat kan verderop tot problemen leiden, zoals minder aanmaak van enzymen, een verkeerde zuurgraad en daardoor een slechte opname van voedingsstoffen en een verhoogde aanwezigheid van toxinen en ongewenste bacteriën. Hierdoor krijgt de darmwand het zwaar en kunnen voedselovergevoeligheden en (laaggradige) ontstekingen ontstaan. Ook kan door stress, zoals trauma en nek- of rugproblemen, de aansturing van de vertering door de nervus vagus verstoord raken.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 32 in het VNIG 6/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. NGH-Richtlijnen. Geraadpleegd op 13 september 2023, via richtlijnen.nhg.org

is natuur- en darmdiëtist met bijna 30 jaar praktijkervaring. In haar praktijk combineert ze adviezen uit zowel de reguliere als de complementaire geneeskunde en wil daarin ook graag een brugfunctie vervullen. Tevens is ze co-auteur van het boek Darmehbo.

Laat een reactie achter