Pleidooi voor meer meten

25 Oct, 2022

Door Toine de Graaf

Maakt men binnen de gezondheidszorg wel voldoende gebruik van de technologische mogelijkheden die er zijn op het gebied van diagnostiek? Of worden kansen gemist? Natuurgeneeskundig therapeut Kees Korteweg uit ’s-Graveland denkt het laatste. Hij vindt het jammer dat (huis)artsen nauwelijks gebruikmaken van alternatieve moderne diagnostische meetapparatuur voor een doelgerichtere diagnose van de patiënt. ‘Dat zou de druk op de huisartspraktijken enorm kunnen verlichten’, stelt Kees. Hij beschouwt het als een uitdaging om artsen meer te interesseren voor deze inzichten.

De meeste voorspellingen komen niet uit. Neem de toekomst die Ellen Willemse in 2015 voorzag in haar boek Beter?! Toekomstbeelden van technologie in de zorg. ‘Op het niveau van individuele keuzes is een regelmatig terugkerende veronderstelling dat we er in de toekomst massaal voor kiezen om continu allerhande lichaamswaarden te verzamelen’, schreef ze. Willemse voorspelde grootschalig gebruik van bijvoorbeeld horloges met allerhande sensoren voor het meten van cholesterol en andere bloedwaarden. Medio 2022 kunnen we concluderen dat het zó ver nog niet is. Sterker: volgens Kees Korteweg is nog een lange weg te gaan.

Voor Kees is meten iets vanzelfsprekends. ‘Ik heb een technische achtergrond en jarenlang gewerkt als hydrograaf. Dat is een soort landmeter op zee. Heel precies meten was mijn vak. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van boorplatformen. Ik begeleidde dat vanaf een schip, in een kamer vol meetapparatuur. Maar die kamer werd gaandeweg steeds kleiner, totdat het een chip was in een telefoon. Toen hield mijn vak op te bestaan. Dat was midden jaren negentig.’
Na een periode van rust, ging hij zich oriënteren op zijn toekomst. Hij raakte geïnteresseerd in de geneeskunde, dankzij een neef in de biologische tandheelkunde. ‘Ik dacht: waarom wordt er zo weinig gemeten in de gezondheidszorg? Ik zag veel gemiste kansen.’

Meer informatie: www.lichaamsmeting.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 32 in het VNIG 6/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.