Triage en de orthomoleculaire geneeskunde

3 december 2012

Door: Gert. E. Schuitemaker

Triage is een bekend begrip in de geneeskunde, maar dan als organisatie-model bij rampen en grote ongevallen. Vooral in oorlogsgebieden in hospitaaltenten wordt het principe van de triage vaak toegepast. Immers op een gegeven moment worden van het slagveld plotseling veel gewonden binnengebracht, terwijl de middelen om te opereren beperkt zijn.

Het medisch personeel zal afwegingen moeten maken, bij wie te beginnen en wie pas later te behandelen. Dat hier harde beslissingen genomen moeten worden, is duidelijk. Triage werd in de Eerste Wereldoorlog voor het eerst toegepast om de slachtoffers op het slagveld in drie categorieën te verdelen (onbehandelbaar, ter plekke behandelen, naar het ziekenhuis). Triage wordt tegenwoordig ook toegepast op de eerste hulp van ziekenhuizen en op de huisartsenpost om de urgentie van binnenkomende patiënten en telefonische oproepen te bepalen. Het gaat hierbij vrijwel altijd om het stellen van prioriteiten. Triage is afkomstig van het Franse werkwoord triager (=onderverdelen, sorteren).

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 46 in het VNGK 1/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Ames BN. Low micronutrient intake may accelerate the degenerative diseases of aging through allocation of scarce micronutrients by triage. Proc Natl Acad Sci U S A 2006; 103(47):17589-94
2. Killilea DW, Ames BN. Magnesium deficiency accelerates cellular senescence in cultured human fibroblasts. Proc Natl Acad Sci U S A 2008; 105(15):5768-73
3. Hagen TM, Liu J, Lykkesfeldt J, [..], Ames BN. Feeding acetyl-L-carnitine and lipoic acid to old rats significantly improves metabolic function while decreasing oxidative stress. Proc Natl Acad Sci U S A 2002; 99(4):1870-5
4. Hagen T. Increasing ‘healthspan’ through age-essential micronutrients. Linus Pauling 10th Anniversary Colloquium, 2007.