Waardevol rapport voor de natuurgeneeskunde

17 Aug, 2022

Door Mark van der Galiën

In december 2021 kwam in Australië een zeer verdienstelijk rapport uit van de World Naturopathic Foundation (WNF) getiteld ‘Naturopathy: Practice, Effectiveness, Economics & Safety’. Het rapport geeft een uitgebreid en volledig beeld van waar de natuurgeneeskunde op dit moment staat en wat er al bekend is vanuit de laatste 30 jaar aan 2000 gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken. Het is geschreven door een Canadese en twee Australische onderzoekers, dr. Iva Lloyd (ND), dr. Amie Steel (ND, PhD) en dr. Jon Wardle (ND, PhD).

Het doel van het rapport, dat na een vijf jaar durend onderzoek tot stand kwam, is te voorzien in een evidence-based samenvatting van natuurgeneeskundige therapieën en natuurgeneeskundige zorg. Daarnaast behandelt het zaken als kosteneffectiviteit en onderzoek naar de veiligheid van natuurgeneeskundige therapieën. Het geheel is belangeloos gratis te downloaden (722 pagina’s) en is ook als hardcover beschikbaar. Het vormt een helder en bruikbaar ijkpunt voor de positie van de westerse natuurgeneeskunde in de maatschappij anno 2022. Tijd om dit belangrijke onderzoek eens onder de loep te nemen.

Laat ik beginnen met de waarde van het rapport voor behandelaars. Als eerste worden antwoorden gegeven op de vraag wat natuurgeneeskunde precies is. Uit welke principes handelen we als behandelaars wereldwijd? Hoeveel behandelaars zijn er eigenlijk en hoe zijn deze georganiseerd? Dit stuk leest alsof je een atlas van de natuurgeneeskunde inkijkt en is heel inzichtelijk.
Het rapport is verder te gebruiken als naslagwerk voor al het onderzoek dat is gepubliceerd in het beroepsveld van de natuurgeneeskunde. Na een heldere samenvatting wordt er met name ingegaan op de vele onderzoeken die al zijn gedaan. Er komen vragen aan de orde als welke interventies beschikken al over een sterke wetenschappelijke onderbouwing? Wat zijn bewezen behandelmethoden om uit te kiezen bij specifieke aandoeningen? Hoe effectief zijn natuurgeneeskundige therapieën? Om dit stuk te lezen is wat inzicht in statistiek een pre, hoewel niet noodzakelijk.
Een andere toepassing is dat je kan zoeken op aandoeningen om er suggesties voor behandeling uit te halen. Het rapport geeft in dezen zowel houvast en bevestiging als nieuwe inzichten.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 54 in het VNIG 5/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter