Wanneer paranormale therapie?

22 oktober 2013

Door: Els van Es en Carola Duis

Paranormale therapie is zo oud als de mensheid en komt in talloze culturen voor. De therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie, ook wel kosmische energie, bestaat en elk mens over een zelfgenezend vermogen beschikt. Een paranormale therapeut kan, met behulp van het vermogen tot helder zien, horen, weten, voelen, ruiken of proeven, verstoringen en blokkades in het energiesysteem van zijn cliënt waarnemen en duiden.

Tijdens de behandeling draagt de therapeut universele of kosmische energie over op de cliënt, met het doel diens zelfgenezend vermogen te bevorderen. Zoals bij alle andere vormen van natuurgeneeskunde heeft ook de paranormale therapeut een holistische visie op gezondheid, waarin lichaam en geest delen zijn van eenzelfde energetisch systeem. De therapeut onthoudt zich van diagnoses op het terrein van de reguliere gezondheidszorg en zal nooit een reguliere therapie ontraden of doorkruisen, noch een cliënt aanraden om zonder medische begeleiding te stoppen met voorgeschreven medicatie.

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 50 in het VNGK 6/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.