Zelfgenezend vermogen, wat is dat precies?

17 Oct, 2017

Door: Geeske Lanting

Natuurgeneeskundigen beroepen zich vaak op het zelfgenezend vermogen van het lichaam, maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Vanuit zijn taoïstische achtergrond neemt Reinoud Eleveld ons mee op onderzoek: ‘Ieder van ons kan op zijn eigen wijze weer in contact komen met zijn eigen heelheid. Om iemand daarbij te kunnen helpen, vraagt dat om een werkzame methode én een geïnspireerde en bezielde behandelaar. Ook het placebo- en nocebo-effect spelen een rol. Op dat vlak valt nog veel te ontdekken.’ Zelf is Reinoud er zeker van dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.

Reinoud moet hartelijk om zichzelf lachen. ‘Ik ben zeer anti-kerkelijk opgevoed. Ik had destijds niet kunnen bedenken dat ik begrippen als heilige, bezieling en in gebed gaan nu zo makkelijk over mijn lippen kan krijgen.’ Om de kernvraag van dit interview ‘wat is zelfgenezing?’ te verhelderen, zijn ze voor Reinoud onontbeerlijk. ‘Als je het over zelfgenezing hebt, kun je denken aan het sneetje in je vinger dat vanzelf geneest. Maar vaak gaat het om intensere gebeurtenissen dan dat.

Als we het woord onder de loep nemen dan heb je het over het ‘zelf’. Dat begrip is op zich al ingewikkeld genoeg. Blijkbaar is er iets dat onafhankelijk van buitenaf en juist door invloed van binnenuit, vanuit onszelf, in staat is om een proces op gang te brengen waarmee schade wordt hersteld. Genezing stamt etymologisch af van het Gotische woord ganisan. Gani bekent gezond worden en san is verbonden met het Latijnse sanctus: heilige. ‘Heilige’ is weer verbonden aan helen, aan holy. Het zelfgenezend vermogen betekent dus letterlijk dat je uit jezelf ganisan moet laten komen. Je moet iets gaan doen waardoor je heel wordt in de betekenis van heilig. Daar schrikken wij een beetje van, want dan denken we meteen aan de paus. Heel of heilig heeft ook een associatie met de eeuwigheid. Als je heel bent dan heb je alles wat in jou stuk was – niet-heel, unholy – doorleefd en geheeld. Je bent niet meer kapot en je kunt niet meer sterven. Taoïsten noemen zo iemand een onsterfelijke, christenen spreken over een heilige en sjamanen over krachtdieren en gidsen. In feite komt het allemaal op hetzelfde neer. Het mechanisme in jezelf aanzetten om van niet-heel, unholy, naar heel, holy, te gaan, is de kern van zelfgenezing. Het is per definitie een spiritueel proces omdat het eindigt met heilig zijn.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 22 in VNIG 6/17. Meer informatie: www.taotraining.nl Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50