Afstudeeronderzoek HBO bachelor CAM over gebruik zelfmedicatie

27 mei 2013

Zowel in de complementaire als in de reguliere zorg wordt waargenomen dat het gebruik van zelfmedicatie toeneemt. Bij de consument ontbreekt echter vaak de kennis om deze middelen op de juiste manier in te zetten. Juist omdat deze middelen vrij verkrijgbaar zijn, is de consument zich vaak niet bewust van de mogelijke risico’s  door ondeskundig gebruik.

In het kader van het afronden van de hbo bachelor CAM opleiding van de Hogeschool Saxion Next, voeren wij, Krista Oppelaar en Jeannette Hachmang, een onderzoek uit naar de mogelijke risico’s van het gebruik van zelfmedicatie op eigen initiatief. Het onderzoek staat onder leiding van Fleur Kortekaas MSc (natuurgeneeskundige en klinisch epidemiologe).

Wat doen wij in dit onderzoek?
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s van het  op eigen initiatief (niet door een zorgverlener voorgeschreven of geadviseerd) gebruik van zelfmedicatie.

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren onderzoeken wij dit op twee manieren:
Literatuuronderzoek, waarbij wij artikelen van wetenschappelijke databases gebruiken
Dossieronderzoek, waarvoor wij CAM-therapeuten benaderen om medewerking te verlenen.

Wat is dossieronderzoek?
Dossieronderzoek is een wetenschappelijke evaluatiemethode van patiëntgegevens uit patiënt dossiers. Het is een gebruikelijke manier van onderzoek in vrijwel alle disciplines van de gezondheidszorg. In ons dossieronderzoek halen we de volgende gegevens uit de intakegesprekken met cliënten:

Geslacht, leeftijd, beroep, hoofdklacht (sinds…), reguliere medicatie (startdatum/data) en zelfmedicatie (startdatum/data, inhoudsstoffen en dosering)

Wij vragen dan ook uitsluitend inzage in het intakegesprek (anamnese).   

Wat is de relevantie voor de beroepsgroep?
Door dit onderzoek hopen wij inzicht te krijgen in de risico’s van het ondeskundig gebruik van zelfmedicatie. Goed opgeleide CAM-therapeuten beschikken over (vak)kennis van de mogelijke bijwerkingen en potentiële interacties tussen zelfmedicatie en reguliere medicatie. Immers, de middelen die zijzelf adviseren, vallen in de Nederlandse Warenwet onder zelfmedicatie. CAM-therapeuten kunnen hierdoor een essentiële rol spelen in de voorlichting over zelfmedicatie en bijdragen aan het voorkomen van ongewenste bijwerkingen en interacties met reguliere medicatie.

Hoe kunt u uw medewerking aan dit onderzoek verlenen?
Zonder medewerking van CAM therapeuten heeft ons onderzoek weinig kans van slagen. Wij realiseren ons dat het ter beschikking stellen van dossiers een zaak is van vertrouwelijkheid. Om deze reden hebben wij een toestemmingsformulier opgesteld waarin uw rechten staan beschreven. Ons onderzoek voldoet aan de Wet op Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij uitsluitend onderzoek uitvoeren op dossiers welke u voor ons heeft geanonimiseerd. Als u akkoord gaat met deelname, wordt u van te voren gevraagd om het toestemmingsformulier te ondertekenen en krijgt u een kopie van dit formulier .

Als u besluit om deel te nemen, bent u vrij om uw toestemming in te trekken en de deelname op elk moment te beëindigen. Indien u besluit om u terug te trekken, zullen alle gegevens die u hebt verstrekt worden vernietigd.

Besluit u om uw medewerking aan ons onderzoek te verlenen, dan maken wij een afspraak met u om in uw praktijk de geanonimiseerde dossiers te bekijken. Op deze manier hoeven de dossiers uw praktijk niet te verlaten, waardoor wij eveneens de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw dossiers  waarborgen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Wilt u zich aanmelden om uw medewerking te verlenen aan ons onderzoek of wilt u ons benaderen voor meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via onze e-mail: onderzoek.zelfmedicatie@gmail.com.

Wij waarderen uw bijdrage zeer.

Krista Oppelaar en Jeannette Hachmang