Aktieplan van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) 2015-2020

28 maart 2015

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft een actieplan opgesteld om de last van vermijdbare, voeding gerelateerde, ziekten in Europa, zoals obesitas, te verlichten. Verkeerde voeding en overgewicht komen schrikbarend veel voor in Europa en dragen bij aan een hoge ziektelast. De hoogste tijd voor een actieplan. 

Het rapport roept op tot samenwerking door overheid en gezondheidszorginstanties. Het rapport vermeld dat het belangrijkste actie punt is zorg te dragen dat iedereen toegang heeft tot gezonde voeding. Zij stelt dat er op dit punt op dit moment grote ongelijkheid onder de bevolking heerst. Dit wordt onder meer veroorzaakt door sociale ongelijkheid.

Het rapport roept bovendien op tot (hard) werk door gemeentes aan een gezonde leefomgeving. 

Mensen moeten minder worden blootgesteld aan perverse prikkels van ongezonde voeding. Zij moeten ondersteund worden in het maken van gezonde leefstijlkeuzes. De WHO raad gezondsheidsonderwijs aan voor het versterken van de gezondheidsvaardigheden van mensen en de gemeenschap waarin zij leven. Het WHO plan wordt uitgerold over de komende vijf jaar.

Het hele rapport is hier te lezen.