Alternatief genezer met strafblad geweerd

5 september 2011


Stichting RBNG stelt Verklaring Omtrent Gedrag vanaf 1 januari 2012 verplicht

ROOSENDAAL – Pedofielen, zedendelinquenten of anderen die voor ongewenst gedrag of strafbare feiten zijn veroordeeld kunnen vanaf 1 januari 2012 niet meer aan de slag als therapeut in de alternatieve geneeskunde. De Stichting Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) stelt vanaf die datum een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor alle 8000 therapeuten die in haar register zijn opgenomen.

Met die stap willen de stichting en de 32 beroepsverenigingen die bij haar zijn aangesloten patiënten zoveel mogelijk beschermen tegen ongewenst gedrag of erger. ,,Wij werken ook met kinderen en cliënten die afhankelijk zijn van hun therapeut en door omstandigheden slachtoffer kunnen worden van dit soort gedrag. Dat hopen we nu te ondervangen. Het vragen om een VOG is niet waterdicht, maar sluit wel veel excessen uit,” licht directeur Josephine Beck-Kok van de RBNG toe.

Bij een VOG screent justitie of de therapeut ooit veroordeeld is of een strafblad heeft. Zonder een dergelijke verklaring worden therapeuten niet ingeschreven in het register van de RBNG en vergoeden zorgverzekeraars de behandeling niet. Bovendien voeren alleen ingeschreven genezers de beschermde titel registertherapeut RBNG en kunnen hun patiënten gebruik maken van het onafhankelijk tuchtrecht via zusterorganisatie TBNG.
Directe aanleiding voor de stichting om de verplichte VOG in te voeren is de Amsterdamse zedenzaak rondom kinderdagverblijf Het Hofnarretje, waarbij een pedofiel de zorg voor kleine kinderen kreeg toevertrouwd. ,,Op zo’n moment ga je de risico’s binnen je eigen organisatie inventariseren. We hebben toen meteen tegen het bestuur gezegd: dit kan niet. Dit moeten we gaan regelen,” aldus Beck-Kok.

De RBNG heeft de invoering van de verplichte verklaring binnen een jaar geregeld. Over een verplichte VOG voor artsen en zorgverleners binnen de reguliere zorg praat de politiek al sinds 2007. Onlangs antwoordde minister Schippers van Volksgezondheid op Kamervragen dat ze de verplichting zal opnemen in de nieuwe Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) die bij de Tweede Kamer ligt. Volgens de minister levert een verplicht onderzoek naar iemands antecedenten een bijdrage aan het verminderen van mishandeling en seksueel misbruik in de zorg door zorgverleners.
De RBNG wilde hier niet op wachten en heeft zelf het voortouw genomen. Beck-Kok vindt het vreemd dat het in de reguliere gezondheidszorg zo lang duurt voordat het geregeld is. ,,Je wilt jezelf als beroepsgroep toch beschermen? De natuurlijke gezondheidszorg wil niet wachten tot het kalf verdronken is.”