Aromatherapie en massage bij patiënten met darmkanker

17 maart 2014

Patiënten met darmkanker kunnen worden behandeld met chemotherapie. Chemotherapie vermindert het aantal afweercellen, waardoor het risico op infecties toe kan nemen. In eerdere studies bleek aromatherapie de immuunfunctie te kunnen verhogen, bijvoorbeeld door een toename aan natural killer cellen. De onderzoeksgroep van Khiewkern van de Khon Kaen Universiteit uit Thailand heeft daarom onderzocht wat het effect van aromatherapie, in combinatie met massage, zou zijn op de afweerfunctie van darmkankerpatiënten die chemotherapie ondergaan. Ze beoordeelden of deze behandeling cellulaire immuniteit van de patiënten zou kunnen verbeteren en of de ernst van de bijwerkingen van chemotherapie zou kunnen worden beïnvloed.

Zesenzestig deelnemers met darmkanker onder behandeling met chemotherapie werden gerandomiseerd verdeeld in een behandelgroep en een groep die standaard ondersteunende zorg ontving. De behandeling bestond uit massage (lichte Thaise massage) met kokosnootolie waarin etherische olie van gember werd opgelost. Over de periode van een week ontvingen patiënten drie massagesessies van 45 minuten per sessie.

De deelnemers in de massage en aromatherapiegroep hadden na een week een significant hoger aantal afweercellen (lymfocyten) in hun bloed ten opzichte van de groep die standaard ondersteunende zorg ontving (P=0.04). Het aantal lymfocyten was in deze studie met gemiddeld 11% toegenomen door de massage met gemberolie. Daarnaast bleken deelnemers significant minder vermoeid en waren stress en pijnbeleving lager in de behandelgroep ten opzichte van de standaardzorg groep.

Onderzoekers concluderen daarom dat lichte massage met gember aromatherapie gunstig is voor de afweer in darmkankerpatienten die chemotherapie ondergaan. Daarnaast verminderd deze therapie de ernst van veelvoorkomende bijwerkingen van chemotherapie. (Khiewkhern, Promthet, Sukprasert, Eunhpinitpong, & Bradshaw, 2013)

Klik hier voor een complete beschrijving van de toegepaste massage in de volledige tekst van het wetenschappelijke artikel.

Bron: Khiewkhern, S., Promthet, S., Sukprasert, A., Eunhpinitpong, W., & Bradshaw, P. (2013). Effectiveness of aromatherapy with light thai massage for cellular immunity improvement in colorectal cancer patients receiving chemotherapy. Asian Pac J Cancer Prev, 14(6), 3903-3907.