Ashwagandha bij angst

18 december 2014

Het ayurvedisch kruid Ashwagandha (Withania somnifera) wordt traditioneel ingezet bij angst en onrust. Het tijdschrift Journal of Alternative and Complementary Medicine publiceerde deze maand een systematische review waarin al het wetenchappelijk onderzoek uitgevoerd naar de werking van dit kruid bij angst werd geevalueerd en samengevat.

Een systematische review van de literatuur vond plaats, waarbij zoek strategieën werden uitgezet in de databases Pubmed, SCOPUS, CINAHL, Google Scholar en via de AYUSH research portal. Uitsluitend gecontroleerde studies (dus studies waarin een groep mensen die Ashwagandha gebruikten werd vergeleken met een groep mensen die placebo of een andere behandeling gebruikten) werden geïncludeerd in de samenvattende review.

Tweeënzestig samenvattingen van studies naar Withania (WS) werden gevonden, slechts 5 studies voldeden aan de inclusiecriteria. Drie studies met verschillende doseringen van WS extract vergeleken de werking met placebo op de Hamilton angstschaal. In twee studies was er significant voordeel van WS versus placebo, en de derde studie toonde gunstige effecten aan, die significantie net niet bereikten (p = 0,05). Een vierde studie vergeleek natuurgeneeskundige zorg met WS versus psychotherapie met behulp van de Beck Anxiety Inventory (BAI) scores. In die studie daalden BAI scores met 56,5% in de WS-groep en 30,5% voor psychotherapie (p < 0,0001). In een vijfde studie werden veranderingen waargenomen op Stress schaal (PSS) scores in de WS groep versus placebo; Er was een 44,0% vermindering van PSS scores in de WS-groep en een 5,5% vermindering in de placebogroep (p < 0,0001). Alle studies waren echter van lage methodologische kwaliteit. Studies waren zodanig verschillend dat er geen meta-analyse is uitgevoerd over de resultaten.

Hoewel meer en beter onderzoek noodzakelijk is, kan Ashwagandha symptomen van angst en onrust verminderen. Het kruid kent goed gedocumenteerde anxiolytische en adaptogene eigenschappen, waardoor het tolerantie voor stress en de regulatie van de stress respons op een gunstige en veilige manier kan beïnvloeden.

Bron:
Pratte, M. A., Nanavati, K. B., Young, V., & Morley, C. P. (2014). An Alternative Treatment for Anxiety: A Systematic Review of Human Trial Results Reported for the Ayurvedic Herb Ashwagandha (Withania somnifera). Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.), 20(12), 901–8. doi:10.1089/acm.2014.0177

Klik hier voor het complete artikel.