Behandelduur open been drastisch verkort

6 mei 2011


Vandaag start thuiszorgorganisatie Allerzorg het project ‘Gespecialiseerde verpleging bij Ulcus Cruris’. Ulcus Cruris, beter bekend als ‘open been’, is een lastig te behandelen wond. In Nederland hebben zo’n 50.000 mensen jaarlijks kans op een Ulcus Cruris. Op basis van een pilot door Allerzorg is vastgesteld dat door de nieuwe manier van behandelen de behandelduur kan worden verkort naar nog slechts 8 weken, binnen welke periode genezing van de wond plaats vindt. De gemiddelde behandelduur varieert nu nog van een half tot twee jaar. Deze nieuwe behandeling leidt tot een betere kwaliteit van leven voor de patiënt en verlaging van de maatschappelijke kosten.

De komende 7 maanden zet Allerzorg 15 van haar speciaal opgeleide verpleegkundigen in die een groep van 108 patiënten zal behandelen met de nieuwe methodiek. Deze verpleegkundigen zijn geschoold in het ontstaan en het verloop van een Ulcus Cruris. Daarnaast zijn zij getraind in het diagnosticeren van de ernst van de wond en het toepassen van speciale 2-laags compressie zwachtels. Het systeem bestaat uit 2 latexvrije zwachtels die zorgen voor een optimale druk waarbij het afzakken van de zwachtel tot een minimum wordt beperkt. Een groep van 80 patiënten die op de traditionele wijze is behandeld vormt de controlegroep binnen het onderzoek. Begin november 2011 worden de voorlopige resultaten uit het onderzoek verwacht.

Deze vernieuwende methode kan landelijk op jaarbasis een besparing opleveren van ongeveer € 350 miljoen. Met name doordat er minder verbandmiddelen nodig zijn, minder consulten bij de huisarts en minder behandelmomenten door de thuiszorg. Maar de grootste winst wordt behaald uit het welzijn van de patiënten.

In samenwerking met onderzoeksinstituut TNO wil Allerzorg op onderbouwde wijze aantonen dat met het inzetten van gespecialiseerde verpleegkundigen en de juiste middelen de behandelduur van Ulcus Cruris daadwerkelijk wordt verkort. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Het project ‘Gespecialiseerde verpleging bij Ucus Cruris’ is door ZonMw gekenmerkt als Kikk-project, Koplopers in Kwaliteit en Kostenbesparing.

Allerzorg is 5 jaar geleden opgericht. In bijna heel Nederland leveren 1000 medewerkers de zorg thuis op een wijze zoals ze dat bij hun eigen naasten zouden doen. Zij werken in teams waarin verpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijk medewerkers alle zorgen thuis kunnen leveren. Van kraamzorg, specialistische kindzorg tot palliatieve zorg.

Meer informatie: www.allerzorg.nl