Bekende ondernemers steunen start STBNG

26 mei 2011


Stichting daagt mensen uit stil te staan bij onderwerpen die een stimulans zijn voor ieders bewustwording.

Juni 2011 geeft de Stichting Bevordering Natuurlijke Gezondheid een aftrap met een bijzondere workshopserie “een stap vooruit’’ in de natuurlijke gezondheid. Deze worden geleid door gerenommeerde ondernemers en trainers/coaches. De gekozen locaties zijn van noord tot zuid Nederland gelegen aan het Pieterpad. De meeropbrengsten van deze workshops worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen van de Stichting.

De Workshops
De workshops leveren direct toegevoegde waarde voor de persoonlijke of professionele ontwikkeling op het gebied van natuurlijke gezondheid. De toegevoegde waarde is terug te vinden in een gezondere mens en in een gezondere (werk)omgeving. Voor organisaties betekent dit een beter resultaat en een stevig bedrijf dat gewaardeerd wordt door zijn medewerk(st)ers, zijn klanten en zijn omgeving.

De Stichting
De Stichting zet zich ervoor in bewustwording en verantwoordelijkheid op het gebied van natuurlijke gezondheid te stimuleren. Dit doet zij door het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, voorlichting èn ondernemerschap. De Stichting streeft ernaar de levenskwaliteit en het bewustzijn met betrekking tot natuurlijke gezondheid op een hoger plan te brengen. Zij is ervan overtuigd dat dit een positieve impuls geeft aan een ieder persoonlijk en onze werk- en leefomgeving.

Ondersteuning
De Stichting is te steunen door deel te nemen aan de inspirerende workshops en donateur of partner te worden. De donateurs en partners worden exclusief betrokken bij het delen van kennis, volgen van trainingen en het bijwonen van seminars, masterclasses en netwerkbijeenkomsten.

Natuurlijke gezondheid
Bij natuurlijke gezondheid gaat het om de kwaliteit van leven en werken, vitaliteit, welzijn en (werk)plezier. Zowel fysieke, mentale en sociale aspecten spelen hierbij een rol.

Voor meer informatie klik hier.