Bericht van de voorzitter – wat in 2010 en wat in 2011?

18 februari 2011


Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering, 5 juni 2010, hebben we passend afscheid genomen van Cor van Velzen als voorzitter van de VBAG. Na 25 jaar aan het roer gestaan te hebben van een van de eerste beroepsverenigingen in de complementaire gezondheidszorg, was het tijd voor hem om afscheid te nemen. Sowieso liet zijn gezondheid het de laatste ¾ jaar voorafgaand aan de ALV al niet meer toe om nog langer als voorzitter te functioneren.
Cor, bij deze nogmaals dank voor je inzet gedurende al die jaren en hopelijk nog veel jaren van heerlijk genieten toegewenst met je Joke.

Na de ALV zijn we enthousiast van start gegaan met het nieuwe bestuur, dat vanaf dat moment bestond uit de volgende personen:
Jan Smits – Secretaris/ penningmeester,
Rogier Zwijsen – ondersteuning bij beëdigingen,
Yvonne Schreurs – verantwoordelijk voor intercollegiale toetsing en intervisie,
Fred Blaauw – verantwoordelijk voor de website en
Huub Koning – voorzitter, tevens verantwoordelijk voor VNGK en nieuwsbrief.

Ik mag wel zeggen dat we het afgelopen half jaar op een aantal fronten flink bezig zijn geweest. Jan en ik hebben veel contacten gehad met andere beroepsverenigingen om af te stemmen n.a.v. maatregelen van zorgverzekeraars en dus de samenwerking te zoeken. Alles onder het motto ‘Samen staan we sterk’. Zie hiervoor ook enkele stukken elders in deze nieuwsbrief.
Verder zijn we onder aanvoering van Fred druk bezig om een nieuwe, moderne website in de lucht te krijgen die helemaal van deze tijd is. Een website met allerlei informatie voor consumenten, potentiële leden en reeds aangesloten leden. De bedoeling is deze in mei in de lucht te hebben.
Dan natuurlijk deze nieuwsbrief die we samen met de VNT uitgeven en waarvan dit het eerste nummer is: snelle communicatie met de leden (jullie dus) over allerlei ontwikkelingen ca. 4x per jaar. Een aantal stukken in de nieuwsbrief zijn derhalve coproducties met de VNT en een aantal zijn alleen voor VBAG-leden.
Yvonne is met haar team bezig om intercollegiale toetsing steeds meer een geïntegreerd onderdeel te maken in onze werkwijze en zij heeft een start gemaakt met de opzet voor intervisie (zie elders in deze nieuwsbrief).
De studiepuntenregeling is aangepast en afgestemd op de reguliere gezondheidszorg. Jullie hebben hierover eind vorig jaar bericht gehad en een samenvatting hiervan staat elders in deze nieuwsbrief. Dan hebben we op het secretariaat een aantal maatregelen doorgevoerd om de werklast te verlichten en tegelijkertijd de service naar jullie als leden te verhogen. Dit laatste kan echter niet zonder jullie medewerking. De praktijk wijst uit dat er op de meest onmogelijke tijden gebeld werd (maandag t/m zondag en dan van ’s ochtends half 7 tot diep in de nacht!) en men van alles van het secretariaat verwacht wat simpelweg de eigen verantwoordelijkheid is. Zorgverzekeraars verwachten dat wij een HBO-vereniging zijn en dat pretenderen wij ook! Zonder HBO-niveau hebben wij immers geen bestaansrecht anno 2011. Vandaar de eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle verplichtingen die er tegenwoordig zijn en als men daar niet aan kan of wil voldoen, is er helaas maar één optie: géén lid meer zijn van de VBAG. De eisen die wij hanteren zijn ingegeven door de zorgverzekeraars en maken het voor jullie allen mogelijk te declareren en serieus genomen te worden.

We gaan lekker verder als bestuur en houden jullie op de hoogte van alle actualiteiten en ontwikkelingen binnen onze mooie vereniging. Uiteraard zijn leden die op wat voor manier dan ook een actieve rol willen spelen binnen de vereniging van harte uitgenodigd dit aan te geven. Dit kan zijn voor het bestuur, een van de commissies, de nieuwsbrief of gewoon daar waar iemands interesse en kwaliteiten liggen. Rogier Zwijsen heeft deze maand zijn laatste bestuursvergadering bijgewoond. Na 17 jaar en vanwege zijn drukke praktijkwerkzaamheden, vond hij het tijd worden om plaats te maken voor fris bloed. Rogier, dankjewel voor je inzet en je frisse kijk op de dingen. Dit nieuwe bestuurslid zal het verantwoordelijkheidsgebied PR/ nieuwsbrief krijgen.
Zonder een actieve inbreng van jullie, wordt het lastig, dus enthousiastelingen: meld je!
Tot de volgende nieuwsbrief.

Huub Koning
info@eenwording.nu