Betrouwbaar Ayurvedische constituties bepalen

28 november 2017

Ayurveda practitioners en artsen baseren de behandeling van hun patiënten op de Prakriti, het best te vertalen als ‘stoffelijke natuur’. Prakriti is opgedeeld in de dosha’s (vata, pitta, kapha) en richt zich op de natuurlijke samenstelling van het lichaam, de constitutie. De behandelaar bepaalt de dosha van oudsher tijdens de anamnese. Tegenwoordig gebeurt dat steeds vaker ook met behulp van vragenlijsten. Reden dat er onderzoek is naar een betrouwbaar diagnostisch instrument voor doshabepaling.

De dosha bepaalt hoe mensen reageren op hun omgeving, hun levensstijl en predisponeren of geven een gevoeligheid aan voor verschillende ziekten. Behandelaars die met vragenlijsten werken kunnen kiezen uit vele mogelijkheden. Maar welke is nu de beste? En zijn vragenlijsten wel accuraat in het bepalen van de juiste constitutie? Dit vroegen onderzoekers van het Amerikaanse National University of Natural Medicine zich af. Zij hoopten een betrouwbare standaard te ontwikkelen. Onderzoekers testten of deelnemers die vragenlijsten invulden na een maand weer dezelfde antwoorden gaven. Deze test-hertest betrouwbaarheid bleek goed te zijn. Zij berekenden ook de mate waarin een persoon vata, pitta of kapha constitutie-onderdelen bezit op basis van de gegeven antwoorden. Er waren tien verschillende indelingen in constitutietypen. Uit de testen bleek een slecht onderscheidend vermogen (interne consistentie) voor de verschillende dosha’s, met name voor de kapha.

Het team gaat verdere studie uitvoeren om een betrouwbaar diagnostisch instrument voor constitutiebepaling op te zetten. Wetenschappelijke verificatie van de traditionele basisconcepten van Ayurveda heeft over de afgelopen drie decennia plaatsgevonden. Dit onderzoek levert daar een verdere bijdrage aan (Dunlap, Hanes, Elder, Nygaard, & Zwickey, 2017).

Bron:
Dunlap, C., Hanes, D., Elder, C., Nygaard, C., & Zwickey, H. (2017). Reliability of self-reported constitutional questionnaires in Ayurveda diagnosis. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine.