EFSA moet studies glyfosaat vrijgeven

18 maart 2019

Onze beroepsgroep is ondertussen doordrongen van de risico’s van pesticiden, waaronder glyfosaat, op onze voeding. Omdat we u in het verleden verschillende keren hebben bericht over de gezondheidsgevaren van glyfosaat, vinden we het belangrijk het volgende aan u mee te geven.

Het dagblad Trouw berichtte onlangs dat de Europese voedselautoriteit EFSA de wetenschappelijke studies over de omstreden onkruidverdelger glyfosaat moet vrijgeven, waarin besproken wordt of het middel giftig en kankerverwekkend is. Dit heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een zaak die onder meer door de Groene fractie in het Europees Parlement aanhangig is gemaakt.

EFSA wilde de onderzoeken niet vrijgeven. Mede op basis van de geheimgehouden studies besloot de toezichthouder in 2017 dat de handelsvergunning voor glyfosaat met vijf jaar kon worden verlengd. Glyfosaat is wereldwijd een van de meest gebruikte herbiciden. Volgens de voedselautoriteit was er geen bewijs dat glyfosaat een verhoogde kans op kanker oplevert. In 2015 had het kankerinstituut IARC, onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, geconcludeerd dat het bestrijdingsmiddel ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is voor mensen.

De Europese rechter maakte korte metten met het argument van de fabrikanten dat het vrijgeven van de informatie hun financiële en commerciële belangen zou schaden. Het Hof stelt vast dat informatie over de invloed van een bestrijdingsmiddel op het milieu van een hoger openbaar belang is dan de belangen van bedrijven.

Het Hof vindt dat burgers moeten kunnen nagaan wat het effect is van emissies op organismen waarvoor de bestrijdingsmiddelen niet zijn bedoeld. EFSA heeft twee maanden om in beroep te gaan tegen de beslissing.


Bron:
Europese rechter: studies naar glyfosaat moeten openbaar worden | TROUW. (7 maart 2019). Retrieved March 11, 2019