Rutger Stichting: Seksuele oriëntatie bespreekbaar maken

29 april 2019

Seks hoort bij het leven, geeft het leven door en biedt intimiteit en plezier. Seks kan echter ook bedreigend zijn: je kunt er ziek van worden en onvrijwillige seks kan levens ontwrichten. In de spreekkamer van de huisarts komt het onderwerp desondanks niet zo vaak aan de orde. Het bespreekbaar maken van seksuele problemen ligt gevoelig. Zorgen over seksualiteit en intimiteit zijn niet direct onderwerpen waar de patiënt zichzelf over uit. Uit onderzoek blijkt dat patiënten het een taak van de hulpverlener vinden om seksualiteit bespreekbaar te maken. Slechts vier procent van de huisartsconsulten betreft gerichte vragen van de patiënt over seksualiteit.

Hoe ligt dat voor de zorgverlener in de natuurlijke zorg? Informeren wij bij onze cliënten naar hun seksueel welzijn? Er zijn geen gegevens bekend over de mate waarin en hoe seksualiteit of seksuele problemen besproken worden in onze praktijken. Hoe kan de zorgprofessional ruimte geven aan de patiënt, zodat hij of zij de veiligheid voelt seksuele problemen bespreekbaar te maken? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven.

Nog belangrijker is het bespreekbaar maken van seksuele oriëntatie. Vooroordelen, onwetendheid en schaamte belemmeren passende zorg voor eenieder die deel uitmaakt van de lhbti-gemeenschap. Om het publiek, de zorgsector en de overheid bewust te maken van het belang van gender- en lhbti-sensitieve gezondheidszorg is bundeling, verbreding en verspreiding van kennis nodig. Daarom lanceerde de Rutger Stichting vorige week de campagne ‘Komt een mens bij de dokter’. Met deze campagne agenderen ze het belang van gezondheidszorg op maat, omdat iedere patiënt anders is. Ze roepen patiënten en cliënten op open te zijn naar zorgprofessionals over hun identiteit en aandoeningen, zodat ze de zorg krijgen die bij hen past. Ook geven ze handvatten om hier iets mee (of aan) te doen.

Als zorgverlener treft u informatie voor het bespreekbaar maken van seksuele oriëntatie in de behandelkamer via www.seksindepraktijk.nl

Via de informatie van de Rutger Stichting kunt u uzelf verder verdiepen in het bespreken van seksuele oriëntatie in de spreekkamer, of om te signaleren wanneer je cliënt gebaat zou kunnen zijn bij een doorverwijzing. Om op die manier bij te dragen aan de levensvreugde van cliënten.

Hoe belangrijk seksualiteit en seksueel contact is voor onze levensvreugde, daar vertelt psychologe en auteur Marjan Groefsema over in de nieuwste editie van het Vakblad Integrale & Natuurlijke Gezondheidszorg.